Vraaggericht werken in Den Helder

02 feb 2015 - Den Helder

In het CMK-project ‘Cultuurpartners’ in  Den Helder, is het vertrekpunt de aansluiting bij de vraag van de school. Triade zorgt voor vakdocenten op de scholen en wil tot een echte partnerschap met de aangesloten scholen komen. Leonie de Haan, directeur van BS Schoter Duijn, is de contactpersoon voor ‘Cultuurpartners’. Op hun school is een dramaproject gedaan.

Wat levert het CMK-project op voor jouw leerlingen?

Onze behoefte om aan te sluiten bij het CMK-project kwam voort uit het ontbreken van een doorlopende leerlijn en het besef dat cultuur gauw een ondergeschoven kindje wordt. Bij ons kwam vooral drama  te weinig aan de orde. We zien wel het belang hiervan: kinderen kunnen zich uiten en leren via drama. Daarom hebben we dit jaar hierop ingezet.

Het levert bij de kinderen meer inlevingsgevoel op. En erkenning van eigenheid: ze worden gezien in wat ze kunnen en durven. De dramadocent gaf veel ruimte: kinderen uit groep 8 die niet live op het podium durfden, konden een filmpje maken.

Wat levert het op voor jouzelf en je collega’s?

Onze school werkt vooral aan taal en rekenen, maar dat kan ook mèt cultuur. We willen naar betekenisvol onderwijs.Twee jaar geleden hebben we een studiedag ‘Voorbij de kaders’gehad. Nu hebben we langzaam aan bereikt, dat we bijvoorbeeld  een voorgeschreven  taalles kunnen overslaan, als we al op een andere manier aan de leerdoelen hebben voldaan. En het bewustzijn is er, dat het meer gaat om het proces dan om het product. Als team vonden  we het soms spannend om buiten de gebaande paden te gaan en meer los te laten. Maar het levert ook een goed gevoel op.

Waar loop je bij de uitvoering tegenaan?

We deden een kerstproductie in de kerk voor de ouders, over het thema ‘Welkom’. Dit wilden we op een andere manier aanpakken. De dramadocent heeft vooraf het thema samen met het team verkend en per klas ingevuld. De kleuters bespraken hoe  je een nieuw kind welkom heet in de klas, in groep 8 ging het over vluchtelingen en werd ook wereldoriëntatie erbij betrokken. Er zijn drie lessen per klas gegeven. Eerst deed de dramadocent een les, dan één samen met de leerkracht, tenslotte de leerkracht alleen.

We zijn absoluut tevreden over de samenwerking, vooral omdat ze zo goed naar ons luisterde. Ook naar onze angsten. Haar benadering is altijd positief, ze wijst ons op wat de kinderen hebben geleerd.

Marjo Berendsen
Plein C