Een goed begin

10 mrt 2013 - heel Noord-Holland

Leerlijnen, samenwerken, deskundigheid: de doelen van Cultuureducatie met Kwaliteit komen niet uit de lucht vallen. Onze provincie stimuleert al jaren de samenwerking tussen scholen en cultuuraanbieders, en de scholing van ICC’ers.  Logisch dus, dat de provincie eind 2011 meteen werk maakte van de toen net aangekondigde regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.

Het was een strategische keuze van de provincie om nauw te gaan samenwerken met de Noord-Hollandse gemeenten. Zo kon het maximale bedrag gematcht worden, en zou vanzelf een goede afstemming tussen de eerste- en tweedelijn ontstaan.

De provincie wees Plein C als centrale aanvrager aan. De gemeenten kozen elk een eigen penvoerder. In korte tijd – de regeling werd pas in augustus gepubliceerd – werkten Plein C en de penvoerders een gezamenlijk plan uit. Dit was de opdracht: een door scholen en cultuuraanbieders gedragen projectplan, met kwalitatieve en kwantitatieve tussen- en einddoelen.Een plan dat bovendien aansloot bij het beleid van de provincie, de gemeente en de deelnemende scholen, dat paste binnen het beschikbare budget én natuurlijk bij de doelen van de regeling. Ga er maar aan staan.

Vooral de penvoerders die al jaren naar volle tevredenheid hun aanbod in scholen brachten, vonden het een hele opgave. En soms een nogal overbodige. Maar ze deden het: ze gingen in gesprek met ICC’ers en schoolbesturen, cultuuraanbieders en collega’s. Ze lieten zich inspireren door Cultuur in de Spiegel of Kunst in Leren. Ze overwonnen hun aanvankelijke scepsis, en leverden uiteindelijk allemaal een passend plan in.

Bij de eerste penvoerdersbijeenkomsten van 2013 bleek duidelijk dat, na de stress van het najaar, een tevreden gevoel overheerste. En belangrijker: dat de gesprekken met scholen en collega-cultuuraanbieders zelfs op deze korte termijn al resultaat hadden. Scholen hebben nagedacht over de relatie tussen cultuureducatie en hun lesprogramma. Cultuuraanbieders over hoe zij niet vóór, maar mét scholen kunnen samenwerken. En penvoerders over hoe hun plan kan bijdragen aan een deskundige aanpak van cultuur op school.

Leerlijnen, samenwerking, deskundigheid. We zijn nog niet eens begonnen, maar  we hebben al een paar flinke stappen gezet. Dat belooft wat!