Taal en muziek

05 jan 2015 - Waterland

In de gemeente Waterland komt muziekdocent Joep van der Oort op alle scholen om verspreid over een periode van ongeveer 3 maanden muzieklessen te verzorgen voor de groepen 1 t/m 8. De link met taal wordt gelegd door de teksten zelf, maar ook door de liedjes zoveel mogelijk te koppelen aan een onderwerp waar nog verder over doorgepraat kan worden in de klas. Yvonne Amanupunnjo, leerkracht bij de kleuters en ICC op de Gouwzee in Monnikendam, vertelt.

Wat levert het CMK-project op voor jouw leerlingen?

Variatie in het aanbod. Vorig jaar was Joep bij ons in de herfst en daar sloot hij zijn lessen op aan. Hij leerde de kinderen liedjes aan d.m.v. allerlei spelvormen. Door de verhaallijn in de liedjes en het aanleren van nieuwe woorden over een thema wordt aan de taalontwikkeling gewerkt. Wat de leerlingen fantastisch vonden was dat hij expres woorden fout ging zingen, zij moesten als ze dat hoorden hun duim omlaag doen. Zo raakten de leerlingen bekend met de tekst en verhaal van het liedje en leerden zij kritisch luisteren. Dit jaar kwamen ritmische bouwstenen aan de orde. Dat werd al ingewikkelder voor de leerkrachten! Dit gebeurt o.a. door ritme klappen, verschillen tussen snel-langzaam, hoog-laag.

Wat levert het op voor jezelf en je collega’s?

Dat je meer kunt doen met de muziekles. Maar dat is nog best moeilijk! Om bv. een liedje goed op toon aan te leren, of om expres fouten te zingen! Als je het bij Joep ziet, ziet het er zo makkelijk uit, maar dat valt tegen. We geven de les ook een keer met Joep erbij en krijgen daarna feedback van hem. Omdat er in de onderbouw relatief al veel aan muziek gedaan wordt, zijn in overleg de lessen voor de bovenbouw langer gemaakt en voor de kleuters korter.

Waar loop je bij de uitvoering tegenaan?

Het is jammer dat je maar 1 x de les zelf hebt gedaan. Het zou handiger zijn als je vaker kon oefenen. Bv. 1 x de les van Joep, dan een week zelf oefenen en dan weer een les van Joep. Een dvdtje met de muziek of zijn les op film zou ook helpen, daarmee pak je het in de volgende jaren weer makkelijker op.

Marijke Schauikes
Plein C