Start doorgaande leerlijn Media-educatie in Hilversum

24 mrt 2016 - Hilversum

‘Hilversum Mediastad’ is een landelijk begrip. Daarom vormt Media een speerpunt van beleid bij de gemeente en de culturele instellingen. De leerlijn media-educatie is niet nieuw ontwikkeld in het CMK project, maar is geformeerd door afstemming, samenvoeging, kwaliteitsverbetering en vernieuwing van bestaande activiteiten. De leerlijn bestaat uit praktische content voor leerlingen, waarin wordt gewerkt aan verschillende aspecten van media-educatie:

  • Mediageschiedenis
  • Mediabewustzijn
  • Mediavaardigheid
  • Kunstzinnige mediatoepassingen
  • Media als beroepsprofiel

Visievorming en beleidsplanning is de start van de leerlijn. Alle deelnemende scholen spelen het Visiespel, op basis waarvan een analyse en advies gemaakt wordt voor de school. Vervolgens krijgen scholen een workshop om een Mediaplan voor de eigen school te formuleren.

Aan het woord is Yola Hopmans van Slim met Media, die met scholen het Visiespel speelt.

Wat is de toegevoegde waarde van jouw CMK-lessen voor de leerlingen?

We geven lessen voor leerlingen, trainingen voor leerkrachten en presentaties op ouderavonden. Daarna gaan scholen vaak weer over tot de orde van de dag. Dat vinden we jammer en we willen ze helpen om media een structurele plek in de school te geven. Daarom hebben we het Visiespel bedacht.

Voor de leerlingen is het indirect goed, als de school een plan ontwikkelt om met media op school aan de slag te gaan. Leerlingen nemen de media de klas in. Kleuters komen al swypend binnen, kunnen nauwelijks meer met een muis omgaan. Als een leerkracht kan laten zien de belevingswereld van leerlingen te kennen, heeft dat meerwaarde. Vraag ook aan leerlingen, waarom bijvoorbeeld Minecraft zo leuk is. Kinderen willen graag iets maken, samen dingen doen, andere werelden ontdekken.  Anderzijds moeten leerlingen leren, kritisch met media en bronnen om te gaan.

Wat levert het op voor de leerkrachten? En hoe schat je in, zal de voortgang zijn na 2016?

Als mediacoach help ik scholen handen en voeten te geven aan mediawijsheid. Het Visiespel is gebaseerd op de vier competenties van Mediawijzer.net: begrip, gebruik, communicatie en strategie. Het team ontdekt samen hoe ze deze competenties kunnen invullen, en waar ze als school naartoe willen. Allerlei dilemma’s en vragen komen aan de orde, bijvoorbeeld: Ga je in de WhatsApp groep van je leerlingen? Hoe ga je om met de privacy van leerlingen, of met digitaal pesten? Waar kijk je eigenlijk naar, hoe worden beelden gemanipuleerd?

Tijdens het spel ontstaat draagvlak voor media op school. En discussie over wat een doorlopende leerlijn media kan zijn en hoe je dat aan kunt pakken. Je kunt starten met een aantal lessen per jaar, het hoeft niet gelijk heel groot. Tip: bekijk het filmpje over het Visiespel op www.slimmetmedia.nl.

Waar loop je bij de uitvoering tegenaan?

We krijgen heel positieve reacties, zoals onlangs een evaluatie van een school in Hilversum: ‘Leerzaam’, ‘handig, origineel en creatief’, ‘meer inzicht en bewustzijn gekregen in wat er allemaal speelt bij mediawijsheid’.

Ik constateer wel, dat er op het gebied van kennis en competenties van leerkrachten nog veel te winnen is. We helpen leerkrachten ook met waar ze wat kunnen vinden, bijvoorbeeld tips over apps. Maar ik merk, dat ontwikkelingen op school veel tijd kosten.