Samen in de culturele rugzak – de leerkracht aan zet

30 jun 2014 - Langedijk

Waar staan we?

De leerkracht in Langedijk werkt actief mee aan het project Samen in de culturele rugzak. Groepjes cultuurcoördinatoren bedachten zelf lessen over de koolvlet, het dialect, de beddenrace, de verkaveling en het duizend eilandenrijk. Dit als onderdeel van de leerlijn erfgoed die in het najaar 2014 voor alle scholen beschikbaar is. 

Wat gaat er goed?

Omdat de leerkracht zelf verantwoordelijk is geweest voor de inhoud van de lessen wordt het gebruik in de klas gewaarborgd. Vraag aan het onderwijs was: waar moeten de erfgoedlessen over gaan, welke onderwerpen moeten aan de orde komen en welke zijn geschikt voor welke groepen? Uit de veelheid ideeën en onderwerpen die door de leerkrachten werden voorgesteld, zijn een viertal hoofdthema’s bedacht: tradities, werk, leven en landschap. Voor elke groep is een les ontwikkeld bij deze vier thema’s. De programma’s zijn opgebouwd volgens een vast stramien van verkennen, onderzoeken en presenteren. Hierbij worden ook de culturele instellingen van Langedijk actief betrokken. Scholen brengen een bezoek, halen iemand de klas in of vragen materiaal op van bijvoorbeeld de Broekerveiling, Natuurmuseum Westflinge of museum ’t Regthuis.

Wat kan beter?

Als de leerlijn erfgoed af is, werken de leerkrachten van de 11 Langedijker scholen verder aan nog een leerlijn kunst (beeldend en theater) en een leerlijn muziek. Een moeilijk punt hierbij is de tijdsinvestering van de meesters en juffen. Het afgelopen jaar bleek het soms lastig om naast de drukke werkzaamheden op school, tijd vrij te maken voor het project Samen in de culturele rugzak. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt met de directies van de scholen en lijkt het erop dat er een goede balans is gevonden. Hopelijk lukt het ook om de twee andere leerlijnen met veel input vanuit het onderwijs vorm te geven, want daar ligt de kracht van het project in Langedijk!