Post hbo Cultuurbegeleider

heel Noord-Holland

De ICC cursus vormt de basis voor cultuuronderwijs, maar met de post-hbo opleiding Cultuurbegeleider, die Plein C heeft ontwikkeld, regel je cultuur nog beter op school. Tijdens deze opleiding krijg je veel inhoudelijke kennis over cultuuronderwijs, het maken van een leerlijn en het coachen van je collega's in het geven van goed cultuuronderwijs. Op één van deze twee aspecten richt je je bij het schrijven van je meesterproef.

Plein C heeft de opleiding Cultuurbegeleider ontwikkeld in samenwerking met Inholland Academie. Inmiddels wordt de opleiding jaarlijks aangeboden bij Inholland en verzorgt Plein C een groot deel van de lessen. Ook in andere provincies is de opleiding overgenomen en opgenomen in het aanbod van Hogescholen.

Met een Cultuurbegeleider geeft een CMK school cultuur werkelijk de prioriteit die het nodig heeft. Dat wordt onderschreven door het Rijk, dat een subsidie ter beschikking heeft gesteld waarmee de volledige opleidingskosten (incl vervangingsuren en reiskosten ) worden vergoed.

Lees en bekijk de ervaringen van Cultuurbegeleider Yvonne Abbing.

Bezoek de projectwebsite

Blog

Inspirerend cultuuronderwijs voor alle Noord-Hollandse kinderen door toekenning 4-jarige subsidie

26 sep 2017

Plein C, het kenniscentrum voor cultuuronderwijs in Noord-Holland, heeft een subsidie van bijna 3,5 miljoen euro gekregen vanuit het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP). De provincie Noord-Holland en de Noord-Hollandse gemeenten verdubbelen dit bedrag. Met het geld wordt het cultuuronderwijs op alle scholen in Noord-Holland de komende 4 jaar verbeterd.

Met de bijdrage van het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) wil Plein C verbeteringen die voor 213 scholen in het primair onderwijs zijn gestart verder ontwikkelen. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in het onderwijsaanbod op 114 basisscholen en 12 middelbare scholen waar nog weinig aandacht is voor cultuur.

Aan dit plan doen 26 kleine en middelgrote gemeenten mee, die zijn georganiseerd in 15 lokale Projecten. Plein C heeft coördinerende taken en verzorgt een provinciaal programma met trainingen, visietrajecten, workshops en kennisdeling, dat ondersteunend en versterkend is voor de lokale partners. Plein C zorgt ook voor provinciale afstemming en kennisdeling. Daarnaast biedt zij, vanuit een opdracht van de provincie in het kader van kansengelijkheid ondersteuning aan scholen in de gemeenten die niet meedoen aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK).

Cultuur op school is verrijking voor elk kind
Directeur Plein C, Karin Geelink: “Of een kind nu in een dorp of grote stad opgroeit, voor elk kind is cultuur op school een verrijkende en stimulerende ervaring. Want wie geniet van een leuke theatervoorstelling of tentoonstelling, zelf een rol speelt, danst, muziek maakt, verhalen bedenkt of met een 3d printer een eigen ontwerp uitprint, ervaart cultuur én de eigen creativiteit. En zo ontdekken kinderen waar ze goed in zijn, wat ze leuk vinden, samen of alleen, met het hoofd, hart en handen. Door grenzen te verleggen en te experimenteren, bouwen kinderen ook zelfvertrouwen op. Plein C zet zich samen met partners als provincie, gemeenten, scholen en culturele instellingen in voor betere cultuureducatie. Juist in deze tijd is het belangrijker dan ooit gebleken om cultuureducatie in te zetten voor de ontwikkeling van kinderen.”

Beter verankeren in alle lesprogramma’s
De provincie Noord-Holland draagt in de periode 2021-2024 elk jaar 7,5 ton bij aan het provinciaal CmK programma. Gedeputeerde cultuur Zita Pels: ”Door cultuureducatie ontwikkelen kinderen veel  vaardigheden en ontdekken zij hun talenten. Ze leren meer over hun eigen geschiedenis en andere culturen. De provincie vindt het belangrijk dat iedereen ongeacht plaats, achtergrond of onderwijsniveau cultuuronderwijs krijgt. Door de inzet van Plein C is het cultuuronderwijs op heel veel scholen al beter verankerd in het lesprogramma. De komende jaren richten wij ons meer op het ondersteunen van leerlingen voor wie cultuur minder binnen handbereik is, denk aan leerlingen die speciaal onderwijs volgen. Ook zijn er nog nauwelijks vmbo –leerlingen bereikt, daar willen wij blijvend verandering in brengen.”

Cultuureducatie met Kwaliteit: doorpakken na 8 jaar bouwen
Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit is gestart in 2013 en opgezet door Ministerie OCW als stimuleringsprogramma voor kinderen om te profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze belangrijke vaardigheden leren en plezier hebben.

Download hier het volledige persbericht

Projectverslagen