Post hbo Cultuurbegeleider

heel Noord-Holland

De ICC cursus vormt de basis voor cultuuronderwijs, maar met de post-hbo opleiding Cultuurbegeleider, die Plein C heeft ontwikkeld, regel je cultuur nog beter op school. Tijdens deze opleiding krijg je veel inhoudelijke kennis over cultuuronderwijs, het maken van een leerlijn en het coachen van je collega's in het geven van goed cultuuronderwijs. Op één van deze twee aspecten richt je je bij het schrijven van je meesterproef.

Plein C heeft de opleiding Cultuurbegeleider ontwikkeld in samenwerking met Inholland Academie. Inmiddels wordt de opleiding jaarlijks aangeboden bij Inholland en verzorgt Plein C een groot deel van de lessen. Ook in andere provincies is de opleiding overgenomen en opgenomen in het aanbod van Hogescholen.

Met een Cultuurbegeleider geeft een CMK school cultuur werkelijk de prioriteit die het nodig heeft. Dat wordt onderschreven door het Rijk, dat een subsidie ter beschikking heeft gesteld waarmee de volledige opleidingskosten (incl vervangingsuren en reiskosten ) worden vergoed.

Lees en bekijk de ervaringen van Cultuurbegeleider Yvonne Abbing.

Bezoek de projectwebsite

Blog

The future starts now!

26 sep 2017

Nadenken over later, wat als….. Niet altijd makkelijk met de waan van de dag, volle agenda’s en ongeremde ambities. Enorm prettig dus om er bewust een moment voor te nemen en elkaar te helpen en te inspireren. Dat is precies wat er donderdag 11 oktober gebeurde tijdens de Projectleidersdag CMK-Noord Holland, georganiseerd door Plein C.

“Hoewel de OCW Minister een bedrag in de Miljoenennota heeft genoemd voor het vervolg van CMK, is het nog niet bekend waar dit bedrag allemaal voor bedoeld is. Het vervolg van de huidige CMK periode zal in elk geval niet hetzelfde zijn als CMK 2.” Karin Geelink (directeur Plein C) maakte in haar inleiding van de middag duidelijk dat we niet achterover kunnen leunen. Willen we de gemaakte kwaliteitsslag doorzetten, moeten we verder denken dan 2020. Ook Heleen Keur (wethouder cultuur Den Helder en voormalig lid van de Provinciale Staten) liet er geen gras over groeien. “Dat we cultuur op de kaart hebben gekregen in de politiek is een prachtig begin, maar we moeten samen de schouders er onder zetten om door te pakken.”

De schouders er onder dus! Precies wat we hebben gedaan. De achttien aanwezige projecten (15 CMK-NH en 3 grote steden) zijn aan de slag gegaan met hun ‘flappen’. Niet met hun geld, maar met papieren flappen met daarop vragen die hielpen de lokale infrastructuur in kaart te brengen en na te denken over de vraag ‘Hoe verder na 2020?’. Onder begeleiding van de adviseurs van Plein C is er actief bevraagd, uitgewisseld, geschreven en geplakt. De opgedane bevindingen werden plenair gedeeld, en niet voor het eerst werd duidelijk dat dit een noodzakelijke stap is. “Vooruitdenken moeten we, anders is alles wat we hebben opgebouwd voor niets geweest.” En dat de behoefte om verder te denken dan 2020 gewekt is, blijkt wel uit de vraag van één van de projectleiders aan Olav Dorst (Fonds voor Cultuurparticipatie): “Wanneer kunnen we meer informatie verwachten van het Fonds over de periode na 2020, want na vandaag wil ik door!”

Op die informatie moeten we helaas nog even wachten. Verwacht wordt dat er over een jaar meer duidelijkheid is. Tijdens een afsluitende borrel werd er nog flink doorgepraat. Een veel gehoord geluid: “Goed om deze stap te maken en fijn om ook elkaar weer live te ontmoeten.” En zo zien wij dat ook. Op naar 2020… en verder!

Benieuwd naar de ‘flappen’? Neem dan een kijkje op de projectpagina Projectleidersdag CMK.

Eline Verlaan - Plein C

Projectverslagen