Post hbo Cultuurbegeleider

heel Noord-Holland

De ICC cursus vormt de basis voor cultuuronderwijs, maar met de post-hbo opleiding Cultuurbegeleider, die Plein C heeft ontwikkeld, regel je cultuur nog beter op school. Tijdens deze opleiding krijg je veel inhoudelijke kennis over cultuuronderwijs, het maken van een leerlijn en het coachen van je collega's in het geven van goed cultuuronderwijs. Op één van deze twee aspecten richt je je bij het schrijven van je meesterproef.

Plein C heeft de opleiding Cultuurbegeleider ontwikkeld in samenwerking met Inholland Academie. Inmiddels wordt de opleiding jaarlijks aangeboden bij Inholland en verzorgt Plein C een groot deel van de lessen. Ook in andere provincies is de opleiding overgenomen en opgenomen in het aanbod van Hogescholen.

Met een Cultuurbegeleider geeft een CMK school cultuur werkelijk de prioriteit die het nodig heeft. Dat wordt onderschreven door het Rijk, dat een subsidie ter beschikking heeft gesteld waarmee de volledige opleidingskosten (incl vervangingsuren en reiskosten ) worden vergoed.

Lees en bekijk de ervaringen van Cultuurbegeleider Yvonne Abbing.

Bezoek de projectwebsite

Blog

Over de toekomst van CMK NH

26 sep 2017

Komend jaar werkt Plein C samen met gemeenten en projectleiders uit Noord-Hollandse middelgrote en kleine gemeenten aan een nieuwe aanvraag voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. 

CMK 3 - uitgangspunten

Het FCP wil in maart de conceptregeling CMK 2021-2024 openbaar te maken. De definitieve regeling volgt in een later stadium. De basisuitgangspunten verschillen niet van de huidige CMK periode: aandacht voor borging van cultuur in het curriculum, deskundigheidsbevordering en kennisdelen. Daarnaast komen accenten richting kansengelijkheid, vakintegratie en meer ruimte voor aansluiting richting voortgezet onderwijs (inclusief VMBO).

Deelname gemeenten
In januari informeren Plein C en de provincie Noord-Holland samen alle gemeenten over de nieuwe regeling en de procedure van de aanvraag. Zo kunnen gemeenten tijdig budget opnemen in hun nieuwe begroting en de intentie uitspreken om mee te doen met de nieuwe CMK periode.

Een nieuw gezamenlijk plan 
De kritische reflectie uit onze verantwoordingen 2019, de uitkomsten van een onderzoek over cultuuronderwijs op alle NH basisscholen en de tussentijdse evaluaties van alle CMK projecten, vormen bouwstenen voor de nieuwe Noord-Hollandse CMK aanvraag. Komende maanden schetst Plein C de kaders voor een gezamenlijke aanvraag om in nauwe samenwerking met de lokale projectleiders de inhoud vorm te geven. Eind juli willen we het nieuwe CMK NH plan rond hebben. De deadline voor het indienen van het plan door Plein C bij het FCP is 1 september 2020.

Bijeenkomst 5 maart

Graag nodigen wij alle lokale projectleiders en betrokken gemeenteambtenaren uit voor onze eerste CMK3 bijeenkomst op 5 maart. Samen met Natasja Kraft van het FCP bespreken we de kaders van de regeling voor zover die op dat moment bekend zijn, en bieden we ruimte voor ieders ideeën, wensen en verwachtingen voor de nieuwe periode.

We vinden het belangrijk om samen met de lokale projectleiders te zoeken naar gezamenlijkheid waarbinnen de eigenheid van ieder project tot zijn recht komt. We hopen hier op 5 maart een eerste beeld van te krijgen.

Eerste CMK3 bijeenkomst
Voor: CMK projectleiders en gemeenteambtenaren van alle Noord-Hollandse gemeenten.
Tijd: 5 maart 2020, 13.30-17.00
Plaats: Seinwezen Haarlem (locatie onder voorbehoud)

AANMELDEN

 

Projectverslagen