Kenniskaravaan

heel Noord-Holland

In de periode 2017-2020 is kennisdeling en kennisontwikkeling een onderdeel van CMK en als zodanig ook van de lokale projecten en het projectplan met provinciale activiteiten van Plein C. Doel van kennisdeling is dat thematische en inhoudelijke vragen zich kunnen ontwikkelen tot praktisch toepasbare en overdraagbare kennis. In Noord-Holland willen we dit doen in de vorm van KENNISATELIERS die als een Kenniskaravaan door NH gaan trekken.

Vanuit een lokaal project wordt een inhoudelijke vraag onderzocht met een aantal deelnemers. Het doel is om antwoorden te vinden op een -aan je project gerelateerde- inhoudelijke vraag of probleemstelling maar ook kan je doel zijn een ambitie te realiseren (Bijvoorbeeld: “Wij willen de besturen in onze regio betrokken krijgen bij cultuuronderwijs en willen onderzoeken hoe we dit het beste kunnen doen”). Het onderzoeken van je vraag doe je met alle deelnemers gezamenlijk in 2 tot 5 bijeenkomsten. De deelnemers hebben een relatie tot het lokale CMK project.

Kennisateliers rijgen samen tot Kenniskaravaan
Het idee is de opgedane kennis over te dragen aan een volgend kennisatelier. Zo ontstaat er vanuit verschillende kennisateliers een kenniskaravaan in Noord-Holland; een route die de opgedane kennis aflegt en waarlangs de kennis zich vergroot. Plein C zal de opbrengst van deze kennisateliers volgend jaar presenteren in een CmK projectleidersbijeenkomst.

Extra werkbudget beschikbaar vanuit Plein C!
Voor deze kennisateliers is een werkbudget beschikbaar dat je bijvoorbeeld kunt inzetten voor een inhoudelijke expert of presentatiemiddelen voor overdracht naar een volgend kennisatelier. In bijgevoegde PDF vind je alle ‘spelregels’ voor de uitvoering. Plein C ondersteunt bij het formuleren van de vraagstelling en de procesbegeleiding in de bijeenkomsten.

Thema’s vakoverstijgend werken & samenwerken in en om de school
Dit najaar willen we starten met de thema’s ‘vakoverstijgend werken’ en ‘samenwerken in en om de school’. Tijdens de projectleidersbijeenkomst vorig jaar zijn thema’s geïnventariseerd en aan verdieping op deze thema’s was de meeste behoefte. Binnen deze thema’s kan tot eind december 2018 worden gewerkt. Enkele projecten hebben al aangegeven met deze thema’s te willen starten.

Blog

The future starts now!

18 okt 2017

Nadenken over later, wat als….. Niet altijd makkelijk met de waan van de dag, volle agenda’s en ongeremde ambities. Enorm prettig dus om er bewust een moment voor te nemen en elkaar te helpen en te inspireren. Dat is precies wat er donderdag 11 oktober gebeurde tijdens de Projectleidersdag CMK-Noord Holland, georganiseerd door Plein C.

“Hoewel de OCW Minister een bedrag in de Miljoenennota heeft genoemd voor het vervolg van CMK, is het nog niet bekend waar dit bedrag allemaal voor bedoeld is. Het vervolg van de huidige CMK periode zal in elk geval niet hetzelfde zijn als CMK 2.” Karin Geelink (directeur Plein C) maakte in haar inleiding van de middag duidelijk dat we niet achterover kunnen leunen. Willen we de gemaakte kwaliteitsslag doorzetten, moeten we verder denken dan 2020. Ook Heleen Keur (wethouder cultuur Den Helder en voormalig lid van de Provinciale Staten) liet er geen gras over groeien. “Dat we cultuur op de kaart hebben gekregen in de politiek is een prachtig begin, maar we moeten samen de schouders er onder zetten om door te pakken.”

De schouders er onder dus! Precies wat we hebben gedaan. De achttien aanwezige projecten (15 CMK-NH en 3 grote steden) zijn aan de slag gegaan met hun ‘flappen’. Niet met hun geld, maar met papieren flappen met daarop vragen die hielpen de lokale infrastructuur in kaart te brengen en na te denken over de vraag ‘Hoe verder na 2020?’. Onder begeleiding van de adviseurs van Plein C is er actief bevraagd, uitgewisseld, geschreven en geplakt. De opgedane bevindingen werden plenair gedeeld, en niet voor het eerst werd duidelijk dat dit een noodzakelijke stap is. “Vooruitdenken moeten we, anders is alles wat we hebben opgebouwd voor niets geweest.” En dat de behoefte om verder te denken dan 2020 gewekt is, blijkt wel uit de vraag van één van de projectleiders aan Olav Dorst (Fonds voor Cultuurparticipatie): “Wanneer kunnen we meer informatie verwachten van het Fonds over de periode na 2020, want na vandaag wil ik door!”

Op die informatie moeten we helaas nog even wachten. Verwacht wordt dat er over een jaar meer duidelijkheid is. Tijdens een afsluitende borrel werd er nog flink doorgepraat. Een veel gehoord geluid: “Goed om deze stap te maken en fijn om ook elkaar weer live te ontmoeten.” En zo zien wij dat ook. Op naar 2020… en verder!

Benieuwd naar de ‘flappen’? Neem dan een kijkje op de projectpagina Projectleidersdag CMK.

Eline Verlaan - Plein C

Lees het projectplan

Partners

Projectverslagen