CmK2

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) is een landelijk programma om cultuureducatie te verankeren in het basisonderwijs. Landelijke overheid, provincies, gemeentes, centra voor de kunsten, cultuuraanbieders en niet te vergeten basisscholen zetten samen de schouders gedurende minimaal vier jaar onder nieuwe lokale projecten op het gebied van cultuur in basisonderwijs. Het doel is cultuuronderwijs in de toekomst een vanzelfsprekend onderdeel te laten zijn van het lesaanbod in het basisonderwijs.

In 2017 is de tweede CmK subsidieperiode gestart die loopt tot eind 2020. Van 2013-2016 heeft de eerste CmK periode plaatsgevonden. Bijna 200 scholen in 26 gemeenten namen deel aan het programma.

In Noord-Holland is de nieuwe subsidieaanvraag met 36 kleine en middelgrote gemeenten voorbereid door Plein C in samenwerking met de betrokken gemeenten en lokale CmK-projectleiders van gemeentelijke kunstencentra, muziekscholen en bibliotheken. Het gezamenlijke projectplan bevat provinciale activiteiten (georganiseerd door Plein C) en diverse lokale activiteiten (georganiseerd door de lokale projectleiders). Hieronder vind je info voor gemeenten, projectleiders en scholen. Het projectplan op basis waarvan de subsidie is toegekend vind je hier. De beschikking van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) hier.

In Noord-Holland bestaat het CmK2 programma uit zowel lokale als provinciale projecten.

BEKIJK LOKALE PROJECTEN of BEKIJK PROVINCIALE PROJECTEN