Over

Wat is Cultuureducatie met Kwaliteit?

Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) is een landelijk programma om cultuureducatie te verankeren in het basisonderwijs. Landelijke overheid, provincies, gemeentes, centra voor de kunsten, cultuuraanbieders en niet te vergeten basisscholen zetten samen de schouders gedurende minimaal vier jaar onder nieuwe lokale projecten op het gebeid van cultuur in basisonderwijs. Het doel is cultuuronderwijs in de toekomst een vanzelfsprekend onderdeel te laten zijn van het lesaanbod in het basisonderwijs.

Waarom is er aandacht nodig voor cultuureducatie in het onderwijs?

Elk kind heeft recht op goed cultuuronderwijs. Dit is echter niet voor alle basisscholen vanzelfsprekend. Vaak gebeurt er best wel het een en ander. Een muziekles hier. Een bezoek aan een museumvoorstelling daar. Dit zijn veelal ad hoc activiteiten. En vaak afhankelijk van een enthousiaste leerkracht of directeur die houdt van kunst of erfgoed. Het zou vanzelfsprekend moeten worden binnen het lesaanbod van basisscholen. Hieraan werkt het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.

De landelijke overheid vindt het belangrijk hier iets aan te doen. En heeft besloten scholen hierin een handreiking te doen met de subsidieregeling CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT. Binnen deze matchingsregeling werken in het hele land basisscholen samen met hun gemeente, lokale/regionale cultuuraanbieders en cultuuronderwijsadviseurs aan de fundamenten voor beter cultuuronderwijs.

2017-2020: een nieuwe CMK periode

In 2017 is de tweede CMK subsidieperiode gestart die loopt tot eind 2020. Van 2013-2016 heeft de eerste CMK periode plaatsgevonden. Bijna 200 scholen in 26 gemeenten namen deel aan het programma.

In Noord-Holland is de nieuwe subsidieaanvraag met 36 kleine en middelgrote gemeenten voorbereid door Plein C in samenwerking met de betrokken gemeenten en lokale CMK-projectleiders van gemeentelijke kunstencentra, muziekscholen en bibliotheken. Het gezamenlijke projectplan bevat provinciale activiteiten (georganiseerd door Plein C) en diverse lokale activiteiten (georganiseerd door de lokale projectleiders). Hieronder vind je info voor gemeenten, projectleiders en scholen. Het projectplan op basis waarvan de subsidie is toegekend vind je hier. De beschikking van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) hier.

Wat is de rol van Plein C?

CMK Noord-Holland is de bundeling van alle Noord-Hollandse initiatieven. Plein C heeft als expertisecentrum voor cultuuronderwijs in de provincie Noord-Holland alle plannen van kleine en middelgrote gemeenten (exclusief grote gemeenten als Haarlem, Zaandam, Haarlemmermeer en Alkmaar) gebundeld tot een gezamenlijk provinciaal projectplan. Als penvoerder van alle 36 plannen  bewaakt Plein C de kwaliteit en de voortgang van de gemeentelijke projecten en zorgt voor kennisuitwisseling, netwerkbijeenkomsten en bijscholing op bovengemeentelijk niveau.

Informatie voor gemeenten

Deelname aan Cultuureducatie met Kwaliteit is in principe voorbehouden aan gemeenten met meer dan 90.000 inwoners. In Noord-Holland zijn ook kleinere gemeenten aangesloten bij het provinciale projectplan. Colleges van B&W hebben hiervoor een adhesieverklaring ondertekend. Het is na 1 oktober 2016 niet meer mogelijk om als gemeente aan te sluiten. Wilt u weten hoe scholen en cultuuraanbieders in uw gemeenten toch betrokken kunnen worden bij het programma? Neem dan contact op met Plein C.

Informatie voor lokale projectleiders

Als lokale projectleider ben je aangewezen of uitgenodigd door je gemeente. In nauwe afstemming met de scholen en collega-instellingen in je gemeente heb je een plan opgesteld en ingediend bij Plein C. Dit plan is meegenomen in de gezamenlijke aanvraag bij het Fonds. Tijdens de uitvoering van het project organiseert Plein C inhoudelijke en praktische bijenkomsten om onderlinge afstemming te stimuleren. Als projectleider heb je een vaste contactpersoon bij Plein C.

Informatie voor scholen

Wil je namens jouw school of schoolbestuur betrokken worden bij het CMK-programma? In de meeste projecten is dat mogelijk. Je vindt hier de lijst van deelnemende gemeenten en bijbehorende projectleiders. Staat jouw gemeente er niet bij, neem dan contact op met Plein C om aan te sluiten bij provinciale projecten.

CONTACT

Heb je vragen over CMK Noord-Holland, dan ben je bij Plein C aan het juiste adres. Als penvoerder voor vele CMK projecten in Noord-Holland, weten wij wat waar speelt.

Plein C
Nieuwe Gracht 45-47
2011 ND  Haarlem
023 7920040

www.pleinc.nl

Cultuureducatie met Kwaliteit in Noord-Holland wordt financieel mede mogelijk gemaakt door Fonds voor Cultuurparticipatie, Provincie NH , 32 kleine – en middelgrote gemeenten in NH en scholen in deze gemeenten.

  

Projectplannen

Tools/Hulpmiddelen