Over

Wat is Cultuureducatie met Kwaliteit?

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) is een landelijk programma om cultuureducatie te verankeren in het basisonderwijs. Landelijke overheid, provincies, gemeentes, centra voor de kunsten, cultuuraanbieders en niet te vergeten basisscholen zetten samen de schouders gedurende minimaal vier jaar onder nieuwe lokale projecten op het gebeid van cultuur in basisonderwijs. Het doel is cultuuronderwijs in de toekomst een vanzelfsprekend onderdeel te laten zijn van het lesaanbod in het basisonderwijs.

CmK is een vierjarige subsidieregeling van het ministerie van OCW. Grote gemementen (>90.000 inwoners) en provincies kunnen hiervoor een matchingsaanvraag doen via het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP). Middelgrote en kleine gemeenten kunnen met een eigen projectplan aanhaken bij de provinciale aanvraag of bij een van de grote gemeenten.

In Noord-Holland doen in 2021-2024 26 middelgrote en kleine gemeenten mee met de provinciale aanvraag. Plein C is als penvoerder eindverantwoordelijke richting het FCP, de gemeenten leggen verantwoording af aan Plein C.

Waarom is er aandacht nodig voor cultuureducatie in het onderwijs?

Elk kind heeft recht op goed cultuuronderwijs. Dit is echter niet voor alle basisscholen vanzelfsprekend. Vaak gebeurt er best wel het een en ander. Een muziekles hier. Een bezoek aan een museumvoorstelling daar. Dit zijn veelal ad hoc activiteiten. En vaak afhankelijk van een enthousiaste leerkracht of directeur die houdt van kunst of erfgoed. Het zou vanzelfsprekend moeten worden binnen het lesaanbod van basisscholen. Hieraan werkt het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.

CmK in Noord-Holland

Zodra wij goedkeuring hebben op ons gezamenlijk projectplan CmK Noord-Holland 2021-2024, laten we hier zien hoe wij de komende vier jaar verder bouwen aan cultuureducatie met kwaliteit in Noord-Holland.


CONTACT

Heb je vragen over CmK Noord-Holland, dan ben je bij Plein C aan het juiste adres. Als penvoerder voor het provinciale CmK Noord-Holland, weten wij wat waar speelt.

Plein C
Nieuwe Gracht 45-47
2011 ND  Haarlem
023 7920040

www.pleinc.nl

Cultuureducatie met Kwaliteit in Noord-Holland wordt financieel mede mogelijk gemaakt door Fonds voor Cultuurparticipatie, Provincie NH , 26 kleine – en middelgrote gemeenten in NH en scholen in deze gemeenten.

  

Projectplannen

Tools/Hulpmiddelen