Muziekles in Amstelland: startklaar voor het schooljaar

14 sep 2015 - Amstelland

In het CMK-project ‘Cultuureducatie in Amstelland’ worden leerlijnen voor diverse disciplines ontwikkeld, waaronder muziek. Na de zomervakantie spraken we met Mark van Leeuwen en Cindy van Putten, directeur en adjunctdirecteur van OBS de Zuidooster in Aalsmeer.

Wat levert het CMK-project op voor jouw leerlingen?

We hebben als school meegewerkt en meegedacht met de leerlijn Muziek. Alles is nu uitgewerkt in een prachtige online database met lessen die de leerkrachten zelf kunnen geven aangevuld met lessen van vakleerkrachten. Wij zien als school een grote meerwaarde in kunstonderwijs. Muziek is daar voor ons een onderdeel van. Wij doen als school ook mee aan de Kunstroute in Aalsmeer, hebben veel beeldende projecten en hebben vorig jaar een project met gedichten gedaan.

Wat levert het op voor jouzelf en je collega’s?

Als werkgroep vonden we het belangrijk dat de kennis van de leerkrachten op het gebied van muziek werd vergroot. Als onderdeel van de leerlijn krijgen onze leerkrachten scholingsmomenten waarop zij vertrouwd raken met de lessen en muziekonderwijs. In het komend schooljaar gaan we ervaren hoe het allemaal uitpakt. Voor de lessen is goed gekeken naar de aansluiting in de praktijk. Waar hebben wij als leerkrachten behoefte aan en wat gaan wij echt doen in de klas. De bedoeling is dat leerkrachten bij het geven van de lessen de stappen in de lesbrief kunnen volgen en de bijbehorende muziek en liedteksten en filmpjes via het digibord kunnen afspelen.

Waar loop je bij de uitvoering tegenaan?

Vooralsnog lopen we nergens tegenaan. We zijn zeer tevreden over Cultuurpunt Aalsmeer en het aanbod van het Loket. Ze organiseren alles en zijn altijd bereikbaar. Er is goed naar de scholen geluisterd.