Leerlijn Erfgoed Velsen

Gemeente Velsen

De Leerlijn Erfgoed Velsen wordt komende jaren geïntegreerd in het lesprogramma. In 2020 bestaat er een vanzelfsprekende samenwerking tussen alle (cultuur)partners, waarbij de expertise van alle partners optimaal ingezet kan worden om onze kinderen te laten kennismaken met een breed scala aan kunst en cultuur.

De Leerlijn Erfgoed Velsen wordt ondersteund door schoolleiding, bestuur en gemeente en er vindt een brede kennisdeling en kennisontwikkeling plaats tussen en door alle partners bij de culturele (erfgoed)instellingen en de scholen.

De fundamenten van ons Erfgoedproject zijn stevig, laten wij daar samen op doorbouwen, zodat ook in de toekomst het verleden stevig verankerd ligt!

Blog

CMKV- CMK in Velsen, projectleider Merit Koops aan het woord

16 okt 2017

Wat is voor jullie het belangrijkste verschil in deze tweede CMK-periode met 2013-16?

Het verschil is niet dat we iets anders aanbieden, maar dat we merken dat de scholen beter weten wat ze ons kunnen vragen. We geven nu bv kunstlessen aan de Via Nova van de Beekvlietschool, 5 klassen speciaal voor hoogbegaafde leerlingen, die heel goed aanslaat. Deze kinderen zijn erg in hun hoofd bezig en willen graag in alles perfect zijn. De school vond het goed om ook hun creatieve kant aan te spreken en ze op een andere manier aan het werk te zetten. Dit heeft o.a. geresulteerd in een Cobraproject en het marionettentheater. De lessen worden afwisselend gegeven door onze vakdocent beeldend en de eigen leerkracht. Zowel kinderen, leerkrachten en ouders zijn enthousiast.

Wat merken de scholen daarvan?

Wij merken dus dat de scholen hun vraag beter en gerichter kunnen formuleren en weten wat ze aan ons kunnen vragen. Zo werken we steeds meer op maat.

Wat zijn de leukste dingen (activiteiten, reacties van scholen, gemeente o.i.d.) die je de afgelopen tijd hebt meegemaakt, of waar verheug je je op?

Wij waren erg blij met de reactie van de gemeente op ons jaarverslag. Ze hadden eigenlijk weinig idee hoeveel kinderen wij bereiken, wat wij allemaal voor scholen kunnen betekenen en dat scholen ons als experts zien.

Foto Dané Vonk