Cultuurkoers

Gemeente Texel

In het project Cultuurkoers werken Artex, het kunstencentrum van Texel en de negen Texelse scholen samen aan het verankeren van cultuureducatie in het onderwijs. Een aantal scholen is begonnen met de Cultuurloper, een programma – bestaande uit scholing, coaching en een digitaal platform – waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren.

Het is de bedoeling dat in 2020 cultuureducatie een vast onderdeel is in het curriculum van alle Texelse scholen. Belangrijk daarbij is het om bestaande middelen en culturele leerlijnen zo optimaal mogelijk te gebruiken, bijvoorbeeld door het cultuuronderwijs heel goed aan te laten sluiten op andere vakken en thema’s die in de scholen behandeld worden.

Ook wordt er geïnvesteerd in het verbeteren van de samenwerking binnen de scholen en tussen scholen onderling. Er is een kunstteam opgericht, waarin de cultuurcoördinatoren en vakdocenten met elkaar expertise uitwisselen en inspiratie opdoen. Daarnaast wordt er gezocht naar manieren waarop de Texelse identiteit een betere plek kan krijgen in het cultuuronderwijs, onder andere door het betrekken van de Texelse musea en de bibliotheek.

Blog

Cultuurkoers op Texel

08 sep 2017

In gesprek met projectleider Maurice Christo van Meijel van Artex Kunstenschool, over de tweede periode Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) op Texel.

Wat is er anders in deze nieuwe periode?
Net als in de vorige periode is het primaire doel: het verbeteren van de kwalitatieve invulling van cultuur- en erfgoededucatie. De coaching rondom lessen beeldende vorming stond in de eerste periode CMK centraal. Van 2017 tot 2020 werken we per school aan een cultuur-educatieplan, geschreven vanuit de schoolvisie en de ambities op het gebied van cultuureducatie. En getoetst in de praktijk. Dat doen we samen met alle cultuurpartners en vanuit het perspectief van alle kunstdisciplines.
De tweede periode CMK is Cultuurkoers genoemd. In de praktijk betekent dat het meeste werk achter de schermen met het schoolteam begint en samen met de individuele leerkracht in het lokaal wordt uitgevoerd en getest.

Wat merken de scholen daarvan?
Voor de deelnemende scholen betekent dat er een stevig commitment gevraagd wordt - het formuleren van ambities en herzien van de huidige activiteiten en de inzet van middelen. Voor de cultuurpartners betekent CultuurKoers dat ze nog meer schoolgericht gaan werken. Ze gaan intensiever met de scholen in gesprek over het educatieve aanbod, over het afnemen van diensten. Daarnaast slaan alle partijen de handen ineen voor een Texel-brede samenwerking bij evenementen en lokale culturele manifestaties.

Wat zijn de leukste dingen (activiteiten, reacties van scholen, gemeente o.i.d.) die je de afgelopen tijd hebt meegemaakt, of waar verheug je je op?
Een en ander betekent dat mijn activiteiten in het eerste jaar zich vooral richten op het team, het verwoorden van ambities - het werken achter de schermen. Dat legt een stevig fundament voor de komende jaren. Wat ik zelf heel prettig vind is dat ik door scholen wordt meegenomen in het veranderingstraject als voorwaarde onderdeel van het schoolteam. Ik zit aan tafel en werk mee. Bij basisschool De Fontein organiseerden de ICC-er en ik samen een studiemiddag over cultuureducatie en verzorgden we een cultureel onderdeel op de informatieavond voor ouders (zie foto). De ervaring is dat zowel leerkrachten als ouders enthousiast zijn over de gedefinieerde doelen en ambities. En trots op de voorzichtig behaalde resultaten. Ik zie hals reikend uit naar vernieuwde, verbeterde samenwerkingsprojecten tussen culturele partners en de scholen. Ik hoop dat er een vanzelfsprekendheid ontstaat om cultuureducatie en erfgoedbewustzijn een volwaardige plek te geven in het weekrooster!

 

 

Partners

Projectverslagen