CMK Velsen

Gemeente Velsen

De komende jaren wordt in Velsen de samenwerking met culturele instellingen versterkt, waarbij de vraag uit de school leidend is. Belangrijk doel is de verankering van cultuureducatie in het schoolbeleid. Kunst en cultuur wordt een wezenlijk onderdeel van de dagelijkse leergang met aandacht voor vakoverstijgend onderwijs, onderzoek, oplossingsgericht denken en onverwachte interesses.

Er komt een onderzoeken naar de bijdrage van cultuureducatie aan techniekonderwijs. Een ander onderdeel van het project is nascholing voor leerkrachten en vakdocenten.

In 2020 is de omslag gerealiseerd van aanbod naar vraaggericht. Cultuur en cultuureducatie hebben hun (t)huis gevonden op scholen en bij scholieren. We zijn geslaagd!

Blog

CMKV- CMK in Velsen, projectleider Merit Koops aan het woord

16 okt 2017

Wat is voor jullie het belangrijkste verschil in deze tweede CMK-periode met 2013-16?

Het verschil is niet dat we iets anders aanbieden, maar dat we merken dat de scholen beter weten wat ze ons kunnen vragen. We geven nu bv kunstlessen aan de Via Nova van de Beekvlietschool, 5 klassen speciaal voor hoogbegaafde leerlingen, die heel goed aanslaat. Deze kinderen zijn erg in hun hoofd bezig en willen graag in alles perfect zijn. De school vond het goed om ook hun creatieve kant aan te spreken en ze op een andere manier aan het werk te zetten. Dit heeft o.a. geresulteerd in een Cobraproject en het marionettentheater. De lessen worden afwisselend gegeven door onze vakdocent beeldend en de eigen leerkracht. Zowel kinderen, leerkrachten en ouders zijn enthousiast.

Wat merken de scholen daarvan?

Wij merken dus dat de scholen hun vraag beter en gerichter kunnen formuleren en weten wat ze aan ons kunnen vragen. Zo werken we steeds meer op maat.

Wat zijn de leukste dingen (activiteiten, reacties van scholen, gemeente o.i.d.) die je de afgelopen tijd hebt meegemaakt, of waar verheug je je op?

Wij waren erg blij met de reactie van de gemeente op ons jaarverslag. Ze hadden eigenlijk weinig idee hoeveel kinderen wij bereiken, wat wij allemaal voor scholen kunnen betekenen en dat scholen ons als experts zien.

Foto Dané Vonk

Projectverslagen