Alle leerlingen stralen

Gemeente Heiloo

In het project Alle leerlingen stralen werken Muziek- en Dansschool Heiloo en tien Heiloose scholen samen aan het verankeren van cultuureducatie in het onderwijs. Een aantal scholen is begonnen met de Cultuurloper, een programma – bestaande uit scholing, coaching en een digitaal platform – waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren.

Al jarenlang organiseert de ABCwerkgroep (Alle Basisscholen Cultuur) culturele projecten voor alle basisscholen van Heiloo. Deze werkgroep bestaat uit ICC'ers (leerkrachten die ook Interne Cultuur Coördinator zijn). In het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit komt er meer aandacht voor reflectie en evaluatie ten einde de leerling meer centraal te stellen en de effectiviteit van de projecten te verhogen.

Daarnaast is ook nascholing een belangrijk onderdeel van het Heiloose project. Er wordt een cursus intern cultuur coördinator georganiseerd voor leerkrachten die nog niet gecertificeerd zijn. Ook werken leerkrachten en vakdocenten door middel van co-teaching aan het verbeteren van hun culturele en didactische vaardigheden.

Blog

In gesprek met Madelon Kooij - projectleider in Heiloo

08 sep 2017

Madelon Kooij is docent bij de Muziek en Dansschool in Heiloo en projectleider van Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Heiloo.

Wat is het belangrijkste verschil in deze tweede CMK-periode met 2013-16?
We zien heel duidelijk dat het draagvlak verbreed is bij de scholen. Daar waar in de vorige periode vooral de cultuurcoördinator onze gesprekspartner was, spreken we nu het hele team en directie. We merken dat cultuureducatie ook bij teamvergaderingen op de agenda staat en door directie ondersteund wordt.

Wat merken de scholen daarvan?
Twee scholen binnen de gemeente volgen De Cultuurloper, waarbij het hele team actief meewerkt aan het proces. Inmiddels hebben meer scholen aangegeven dit voorbeeld te willen volgen.

[caption id="attachment_601" align="alignright" width="397"] Het team van de Benedictus is gestart met De Cultuurloper.[/caption]

Op 5 februari start er in samenwerking met Plein C een opleiding tot Intern Cultuur coördinator in Heiloo, waar leerkrachten uit Heiloo en Castricum aan deel gaan nemen om gecertificeerd ICC’er te worden. Daarnaast is er een stuurgroep geformeerd met o.a. de wethouder van Heiloo met cultuur in de portefeuille. Cultuureducatie staat nu ook op de agenda bij het directeurenoverleg van de basisscholen.

Wij zien duidelijk dat alle lagen: directies, ICC’ers, leerkrachten, de Muziek en Dansschool Heiloo en gemeente het belang van cultuureducatie inzien. Een goede ontwikkeling.

Wat zijn de leukste dingen (activiteiten, reacties van scholen, gemeente o.i.d.) die je de afgelopen tijd hebt meegemaakt, of waar verheug je je op?
Waar ik als projectleider oprecht blij van word is het enthousiasme van de leerkrachten. De scholen waar we voortvarend gestart zijn met de Cultuurloper laten een mooie betrokkenheid zien en delen dit enthousiast met collega’s van andere scholen. Ik kijk uit naar de mooie initiatieven die hier ongetwijfeld uit voort zullen komen. Ook de inhoudelijke betrokkenheid van de directies is goed om te zien. Hierdoor ontstaat een school breed gedragen visie die zorgt voor borging in het curriculum van de school.

 

Projectverslagen