Lobbyen

09 okt 2013 - heel Noord-Holland

Bijna alle Noord-Hollandse CMK-projecten waren vertegenwoordigd bij de penvoerdersbijeenkomst van 26 september j.l. In de Stadsbibliotheek Haarlem kregen de aanwezigen een keynote over de lobby voor cultuureducatie, van ervaren lobbyist Mariëlle van Oort.

De rondetafelgesprekken leverden allerlei praktische tips op over het contact met de scholen, het coachen van leerkrachten, de Lokale Educatieve Agenda, en de aanpak van de lobby voor cultuureducatie. Bekijk ook de powerpointvan Mariëlle van Oort en de mindmap die Cas Himmelreich daarvan maakte.