Leerlijn erfgoed Velsen (LEV)

27 mrt 2018 - Velsen

Projectleider Eugenie van den Berg vertelt:

Wat is voor jullie het belangrijkste verschil in deze tweede CMK-periode met 2013-16?

Onze Leerlijn Erfgoed Velsen is een beetje een buitenbeentje, want wij maken in deze tweede periode voor het eerst deel uit van Cultuureducatie met Kwaliteit; ik kan dus niet vergelijken met de vorige periode, wel kan ik onze belangrijkste doelen voor 2020 benoemen:

De cultuureducatie op elke school sluit aan bij de visie van de school en maakt integraal deel uit van het beleid van de school. De scholen reserveren jaarlijks een budget voor cultuureducatie, dat vrijelijk besteed kan worden aan de cultuureducatie die, per jaar, het best aansluit bij de visie en ambities van de school voor dat jaar. Er is in 2020 een actuele erfgoedleerlijn die aansluit bij het curriculum van de scholen.

Wat merken de scholen daarvan?

Om bovenstaande doelen te bereiken is er doorlopend contact tussen de projectleider, leerkrachten/directies, medewerkers van de erfgoedinstellingen, vakdocenten/kunstenaars, de ICC-er die de opleiding tot cultuurbegeleider volgt en ook in de CMK-stuurgroep zit, en de gemeente. Dit zoeken naar aansluiting van cultuureducatie op de visie van de school kan ook resulteren in een (tijdelijke) keuze voor een andere discipline dan het erfgoed c.q. de erfgoedleerlijn. Dat is niet erg, bij een zoektocht moet je ook nieuwe dingen kunnen uitproberen en je kunt het geld maar één keer uitgeven.

Om scholen die delen van de Leerlijn af zouden willen nemen tegemoet te komen, worden de afzonderlijke projecten met ingang van volgend schooljaar bijna allemaal opgenomen in de reguliere programmering van de erfgoedinstellingen en daarnaast willen wij zoeken naar meer mogelijkheden tot differentiëren. Daarbij is de ambitie om in 2020 bij elk deelproject van de Leerlijn Erfgoed een keuzemogelijkheid te bieden voor een vakdocent/kunstenaar-in-de-klas die een op het thema aansluitende workshop kan geven, want daar is op de scholen een enorme behoefte aan.

Wat zijn de leukste dingen die je in de afgelopen tijd hebt meegemaakt, of waar verheug je je op?

Momenteel is er een kunstenaar die in groep 7, bij het project over Buitenhuis Beeckestijn, (virtuele) follies maakt, die hij plaatst in het kader van een foto van de tuin van Beeckestijn. En hieronder een filmpje van leerlingen van SBO De Boekanier die het thema vrijheid weergeven in een dans.