KunstS’Cool

02 sep 2014 - Heerhugowaard

Hoe zit het project in elkaar?

Het project in Heerhugowaard luistert naar de naam KunstS’Cool (spreek uit Kunstskôl, Noord-Hollands voor Kunstschool). In samenwerking met vijf enthousiaste basisscholen is Cool kunst en cultuur in maart 2013 gestart met het ontwikkelen en testen van vier doorgaande kunstleerlijnen. Met de deelnemende scholen, educatief schrijvers en plaatselijke culturele instellingen zullen we tijdens de projectperiode vier leerlijnen maken. De gekozen disciplines zijn: muziek, dans, theater en beeldende kunst.

Voor alle groepen (1 t/m 8) wordt materiaal ontwikkeld. Voor elke discipline zullen er uiteindelijk 12 lessen per groep beschikbaar zijn. Per saldo betekent dit dat een leerling van elke willekeurige groep toegang heeft tot in totaal 48 kunstvaklessen.

In nauw overleg met de scholen is besloten om de leerlijnen te laten aansluiten bij de gestelde kerndoelen en daarnaast ook gebruik te maken van de inhouds-3hoek van Cultuur in de spiegel bij het invullen van de lesinhoud. De leerlijnen worden zo gemaakt dat ze zowel door de vakleerkracht als door de leerkracht PO uitgevoerd kunnen worden. Voor de leerkrachten in het PO is er ondersteuning in de vorm van teamtrainingen.

Wat is er gebeurd?

De leerlijn muziek is inmiddels zo goed als af. Er wordt hard gewerkt om de leerlijn vanaf begin 2015 digitaal te ontsluiten voor de scholen. Tegelijkertijd zijn we sinds maart 2014 bezig met het ontwikkelen van de tweede leerlijn, dans. De conceptlessen zijn inmiddels gereed en vanaf de eerste schoolweek worden ze op onze praktijkscholen getest door de vakdocenten in samenwerking met de leerkrachten. Een spannende en leerzame tijd voor zowel de schrijvers van de lessen als voor de leerkrachten. Op dit moment zijn we in gesprek met mogelijke kandidaat lesontwikkelaars om de leerlijn theater voor te bereiden.

Wat gaan we in de komende twee jaar nog doen?

De leerlijn muziek zal vanaf 2015 door twee scholen zelfstandig uitgevoerd worden, Cool kunst en cultuur ondersteunt hierbij onder andere met de teamtrainingen. Tijdens deze trainingen richten we ons ook op Cultuur in de spiegel. De leerkrachten willen behalve op het gebied van de lesinhoud daar ook graag mee aan de slag.
De leerlijn dans gaat het licht zien en wordt gedigitaliseerd. De komende jaren zullen we ons verder richten op de leerlijnen theater en beeldende kunst. Daarnaast gaan we broeden op manieren om de leerlijnen te laten leven, doorgroeien en blijven we met de scholen in gesprek om tot een goede afstemming te komen wat betreft de ondersteuning.

Hoe doen we het?

We leren doorlopend! We hebben gemerkt dat er veel tijd nodig is om de leerlijnen kwalitatief goed in de wereld te zetten. Vooral omdat het een groot aantal lessen omvat en we uiteindelijk hebben besloten om alles digitaal te ontsluiten. Ondanks dat hebben we sterk het gevoel dat het vanaf nu steeds beter zal gaan lopen. We leren telkens bij. Dat maakt dat we voor een volgende leerlijn weer een beetje beter voorbereid zijn op wat gaat komen. Een bijzonder intensief en leerzaam proces voor ons en de scholen! We zijn trots en verrast over de positieve uitkomst van het project tot nu toe, en we zijn pas op een derde. Meer goeds in het verschiet!

Eva Pit,
Cool Kunst en Cultuur