Kunstenaar in de klas op Texel

22 sep 2015 - Texel

Wat is de toegevoegde waarde van jouw CMK-lessen voor de leerlingen?

Mijn beeldende vormingslessen staan niet los van het hele maakproces.  Meestal is beeldende vorming beperkt tot het uitvoeren van een product binnen één les. Bij het traject van Kunstenaar in de Klas neem ik de leerkrachten en de leerlingen mee op reis door het hele proces: demonstratie, uitleg, kader, associatie, experiment, ideevorming, planmaking, uitvoering, presentatie en reflectie. Da’s voor de meesten nieuw en soms ook best heel moeilijk en veel. Het “woorden geven aan beelden” en het maakproces is vaak een ondergeschikt aspect van de beeldende vorming. Maar ook de experiment-fase waarin we nog niet hoeven te kiezen, oordelen en beoordelen is vaak nieuw en soms zelfs een beetje eng. “Is het zo wel goed?” is een veel gestelde vraag.

Wat levert het op voor de leerkrachten? (denk hierbij ook aan de voortgang na 2016, hoe schat de vakdocent dat in?)

Ik geef jaarlijks docenteninstructies voor Kunstenaar in de klas. Vanaf aanstaande maandag vinden op Artex de docenteninstructies plaats voor 2015. Ik ben benieuwd naar de eigen ervaringen van de leerkrachten. De bijeenkomst met ICC-ers heeft al heel leuke dingen opgeleverd: koppeling met taal, koppeling aan boekenweekthema en uitwisseling van materialen en gereedschappen tussen de scholen. Straks de uitwisseling van ervaring en expertise nog… spannend.

Dat er uitgebreid de tijd is voor het proces is voor leerkracht en leerling nieuw en spannend. De rust die normaliter hierin genomen kan worden, kan in het traject niet altijd worden gerealiseerd. Het is namelijk best heel hectisch op de scholen.

Binnen de teruggekoppelde ervaringen van de leerkrachten zijn eigenlijk drie reacties typerend:

  1. “Zo zou ik het altijd wel willen doen, maar er is te weinig tijd. De druk op prestatie en het belang van meetbare resultaten en leercurves is erg groot. Ik kom gewoon niet toe aan creatieve dingen.”
  2. “Ik vind beeldende vorming heel belangrijk, maar ik heb er zelf geen affiniteit mee. Ik vind het CMK-project fijn omdat de leerling nu echt iets geboden wordt. Ik blijf zelf liever op de achtergrond.”
  3. “Beeldende vorming is belangrijk, maar zoveel dingen zijn belangrijk. Ik moet me op andere zaken concentreren.”

De reacties tonen aan dat voortgang van het Kunstenaar in de Klastraject gewenst is. Artex hoopt dan ook dat na 2016 de mogelijkheid er is om het bieden van ondersteuning op de scholen verder te ontwikkelen en te borgen en praat hierover met de ICC-ers en de schoolleiders.

Waar loop je bij de uitvoering tegenaan?

Het project is te krap begroot. Om de plannen echt zo uit te voeren als beschreven, heb ik eigenlijk veel meer uren nodig. Daar komt bij dat ik moeilijk nee kan zeggen tegen leuke ideeën en ik me dus vaak laat overhalen voor een uurtje extra etc.

De scholen vinden het project en beeldende vorming echt heel belangrijk en het project kost ze in de praktische uitvoer alleen wat tijd en overleg. De expertise en begeleiding krijgen ze cadeau. Helaas moeten we toch elke keer weer praten over budget: materiaal en gereedschappen. Het gevaar hiervan is dat concessies gedaan worden op budgettaire gronden en er voorbij wordt gegaan aan de inhoud van de lessen.

Maurice Christo van Meijel