Kunst en leren in Velsen

05 apr 2016 - Velsen

Vakdocent beeldende vorming Ludie Bakker vertelt.

Wat is de toegevoegde waarde van jouw CMK-lessen voor de leerlingen?

De leerlingen van de scholen die meedoen, krijgen 4 x per jaar een vakdocent in de klas. Scholen kiezen zelf welke discipline. Met 4 x per jaar kan ik al best veel bereiken. Naarmate ik vaker kom snappen de leerlingen de opdrachten sneller. Ze weten wat het is als ik het heb over vorm of opbouw van een tekening. Soms hebben kinderen een blokkade, maar met mijn opdrachten is iedereen in staat iets te maken. Kinderen staan soms versteld van zichzelf. Na afloop van de les wordt met de groep geëvalueerd. De leerlingen hebben vaak oprechte bewondering voor elkaar.’

Wat levert het op voor de leerkrachten? En hoe schat je in, zal de voortgang zijn na 2016?

Ludie koppelt haar lessen aan het werk van een kunstenaar. Daarbij sluit zij aan bij de onderwerpen die in de klas behandeld worden, het liefst qua onderwerp én techniek. Zo sluit zij bij het Kompas in groep 7/8 aan bij lessen over groene energievoorziening. De geleerde technieken worden vervolgens door de leerkrachten ingezet als onderdeel van de thema’s, de kinderen maken bijvoorbeeld een poster voor de markt die de school organiseert. De leerkrachten doen voornamelijk veel inspiratie op en zien hoe de kinderen bezig zijn met een ander deel van hun hersenen, wat goed is voor hun ontwikkeling.

Ludie heeft op school het kunstdagboek geïntroduceerd. Al het werk dat zij met de leerlingen gemaakt heeft staat hierin als een soort portfolio. Op die manier kunnen de leerlingen én de leerkrachten terugvallen op wat zij van Ludie geleerd hebben.

Waar loop je bij de uitvoering tegenaan?

Ludie is eigenlijk alleen maar positief over de samenwerking. Wel gaat zij haar lessen kort op schrift zetten, zodat de leerkracht ze nogmaals kan gebruiken.