Kennismaken met lokaal erfgoed in mediastad Hilversum

02 mrt 2015 - Hilversum

In Hilversum worden verschillende leerlijnen ontwikkeld in het kader van Cultuureducatie met kwaliteit. Eén daarvan is een leerlijn erfgoededucatie. De thema’s voor de verschillende klassen zijn uitgewerkt door de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht en Eemstreek. Plein C sprak met Judith van Thiel, leerkracht groep 7-8 van basisschool de Wilgetoren. Zij testte met haar klas het thema ‘Omroepen’.

Wat levert het CMK project op voor je leerlingen?

Het thema is voor de kinderen erg gaan leven. Er was veel herkenning, omdat het ging over hun directe omgeving: ‘Daar woon ik vlakbij’ of ‘Daar kom ik langs als ik naar voetbal ga’. Het viel mij op hoeveel van de informatie uit de introductie bij de kinderen bleef hangen.

Een onderdeel uit het project was een circuit met opdrachten, zoals onderzoek doen naar aanleiding van een plattegrond, en een collage maken. De leerlingen bereidden ook presentaties voor over verschillende oude omroepgebouwen.  De week erna, tijdens een fietstocht, stopten we steeds bij een gebouw en vertelden een paar kinderen er meer over. Bijvoorbeeld bij winkelcentrum Seinhorst; waar een plaquette eraan herinnert, dat hier de NSF, Nederlandse Seintoestellen Fabriek, stond.

Wat levert het op voor jezelf en je collega’s?

Het project was voor mijzelf ook erg leuk, omdat de kinderen zo enthousiast waren. Veel was voor mijzelf ook nieuw, omdat ik hier niet vandaan kom. De fietstocht ging voor een groot deel over het Mediapark en daar kom je toch niet zo gauw in je vrije tijd. De twee heren van het Fietsgilde, die als vrijwillige gidsen de fietstocht begeleidden, waren heel interactief. Ze vulden de presentaties van de kinderen aan en wisten hen te prikkelen met hun verhalen.

Waar loop je bij de uitvoering tegenaan?

Het project duurde twee weken, maar we hadden er wel drie weken mee kunnen doen! Voor de zes circuitopdrachten stond elk een half uur, maar dat was kort. De kinderen wilden bijvoorbeeld meer tijd om hun collage heel mooi te maken.

Een ander onderdeel, het interviewen van iemand die iets bij de media doet, viel in de praktijk tegen. Maar heel weinig kinderen in mijn groep konden viavia aan iemand komen die in een studio werkt. Ik heb dit teruggekoppeld aan de coördinator van de erfgoedleerlijn en besloten om dit onderdeel niet te doen. In de tijd daarvoor heb ik meer ruimte voor de circuitopdrachten kunnen creëren.