KBS De Wilgeroos doet ABC cultuur

20 okt 2014 - Beverwijk

De Wilgeroos is 1 van de 2 pilotscholen die meedoen aan ABC cultuur in Beverwijk. In vier jaar worden leerlijnen op gebied van muziek, dans, drama en beeldend ontwikkeld. Vorig jaar deed de groep 1/2 van leerkracht Annet van Son mee aan dans, dit jaar krijgen haar leerlingen gedurende 12 weken 12 muzieklessen. 6 van een vakdocent en 6 van haarzelf.

Wat levert CMK op voor jouw leerlingen?

Deze muzieklessen leveren heel veel op. De kinderen leren dat ze muziek kunnen maken met hun eigen lijf, ze leren luisteren, zingen, een instrument gebruiken, ze leren nieuwe woorden, stil te zijn, discipline, tellen, te bewegen op de maat. Ze leren samenwerken, het verschil tussen hard-zacht, groot klein en hun muzikale geheugen wordt getraind. En ze vinden het heel leuk om te doen, en Margriet, de vakdocent geeft heel aansprekend les.

Wat levert het op voor jouzelf en je collega’s?

Voornamelijk inspiratie. Het is een goede stimulans om weer meer aan muziek te doen met je kinderen, door alle aandacht voor taal en rekenen zakken deze vakken toch wat weg, hiermee integreer je het bewust in de lessen. De vakleerkracht doet een les en in de week ertussen herhaal ik de aangeleerde liedjes en bewegingen. Soms filmen we de les, maar er is een goede handleiding bij zodat ik alles kan nalezen en omdat je het zelf gezien hebt blijft dat goed hangen.
Met mijn collega van de andere groep 1/2 bespreken we de lessen niet echt, meer in de trant van: ‘wat was het leuk, hè’. Ik speel zelf gitaar, dus ik heb wel wat met muziek. Het thema ‘regen’ van de liedjes kun je vaak toepassen!

Waar loop je bij de uitvoering tegenaan?

Vorig jaar was het thema dans, dat is toch wat lastiger in de lessen te verweven, vind ik. Bovendien werden die lessen gedaan door mijn duo, maar die is sinds dit jaar naar een andere school.

Marijke Schäuikes