Jaarlijkse bijeenkomst CMK Noord-Holland 2018

18 sep 2018 - heel Noord-Holland

The future starts now!

Bijeenkomst 11 oktober in Haarlem

 

De rode draad in deze jaarlijkse CMK bijeenkomst Noord-Holland is hoe verder na 2020? Een interactief programma waar we met elkaar nadenken over de stappen die we nu moeten zetten richting de periode na 2020. Hoe kom je tot mogelijke strategieën? Ook informeren we je over de provinciale CMK-activiteiten en is er gelegenheid tot uitwisseling van ervaringen en kennis. Je gaat met concrete tips en actiepunten de deur uit.

Voorlopig programma

  • Opening en welkom door Karin Geelink (directeur Plein C)
  • Heleen Keur (wethouder cultuur Den Helder) over het belang van inzet gemeenten en provincie cultuureducatie na 2020. Heleen Keur is jarenlang lid geweest van Provinciale Staten in Noord-Holland en heeft zich met veel passie hard gemaakt voor cultuureducatie. Sinds enkele maanden zet ze zich in voor de gemeente Den Helder. Ze gaat vertellen over haar visie, ervaringen en tips om samen de schouders onder cultuureducatie te blijven zetten in de toekomst.
  • Aan de slag! Met behulp van actieve werkvormen gaan we o.l.v. Plein C adviseurs samen werken aan:
    – Lokale infrastructuur in kaart. Met vragen zoals ‘Hoe ziet de huidige infrastructuur van mijn project eruit?’ ‘Hoe verwacht ik dat deze infrastructuur er na 2020 uitziet (wat valt bijvoorbeeld weg als er minder/geen CMK subsidie is?)’
    – Hoe verder na 2020? Wat moet ik doen om de opgebouwde kwaliteit te behouden? Hoe pak ik dit aan? Mogelijke scenario’s voor een strategie. Hoe gaan we met de opbrengst van deze middag verder in de lokale stuurgroep?
  • Plenaire uitwisseling Kennisuitwisseling, tips, mogelijke strategieën
  • Kenniskaravaan Plein C  Toelichting lopende kennisateliers en mogelijkheden om aan te sluiten
  • Borrel Bijpraten, netwerken en uitwisselen

Informatie & aanmelden

Voor: lokale projectleiders, gemeenteambtenaren, directies OCK, vertegenwoordigers grote gemeenten NH, FCP en Provincie Noord-Holland
Datum: donderdag 11 oktober 2018
Tijd: 13.00 – 17.30
Locatie: Seinwezen,  Kinderhuissingel 1, Haarlem
(goed bereikbaar met auto en ov, gratis parkeren)
Kosten: deelname is gratis als je je vooraf aanmeldt

AANMELDEN