‘Het resultaat telt’ in Castricum

17 jun 2014 - Castricum

Waar staan we?

Het CMK-project in Castricum heeft ten doel dat de scholen en het aanbod dat via Toonbeeld de scholen bereikt inhoudelijk op elkaar aansluiten. Toonbeeld verzorgt de combinatiefunctie cultuur in Castricum. Van de 15 scholen maken er 5 gebruik van deze mogelijkheid om voor een periode van meerdere weken kunstdocenten in huis te halen.  De werkgroep Toonbeeld in de Basisschool (TIDB) is een groep vrijwilligers en een –betaalde- coördinator die jaarlijks een programma met voorstellingen en schrijversbezoeken samenstelt en begeleidt.

We maken gebruik van de Inhouds3hoek van Cultuur in de Spiegel als verbindingsstuk. De Inhouds3hoek is als een drie-aderig elektrisch snoer dat zowel bij Toonbeeld als bij de scholen wordt aangesloten om de scholen te verbinden met de kunstenaars en kunstdocenten. We werken aan de ene kant met docenten van Toonbeeld en met de leden van de werkgroep Toonbeeld in de Basisschool om het aanbod vorm te geven in termen van Inhoud, Basisvaardigheden en Media. Vanuit dezelfde begrippen denken we met schoolteams na over de cultuuronderwijs-activiteiten op school.

We zijn tevreden als de scholen en Toonbeeld niet meer alleen praten over de de organisatorische randvoorwaarden, maar zich vooral richten op de inhoud en de resultaten van de activiteiten. We leren om de activiteiten een plaats te geven in de verticale of de horizontale leerlijn.

Bij de selectie van de activiteiten volgen we vanaf 2015-2016 een kunstmenu-achtige cyclus. In een periode van 3 jaar komt elk jaar een ander ‘medium’ centraal te staan: LichaamTaal en -gecombineerd- Voorwerpen plusGrafische Vormen.

Wat gaat goed?

We hebben de Inhouds3hoek toegepast in het aanbodboekje 2014-2015 van Toonbeeld in de Basisschool. Bij vier scholen hebben we geoefend met het toepassen van de Inhouds3hoek bij concrete projecten en bij het inpassen van voorstellingen of van lessen door een gastdocent. We hebben afspraken gemaakt om in de teams de mogelijkheden voor cultuuronderwijs in het thema Feest uit te werken.

Wat hebben we geleerd?

Theorie is mooi, maar Cultuur in de Spiegel komt vooral tot leven als je ermee aan het werk gaat. Het blijkt een goed middel te zijn om vanuit gewenste resultaten activiteiten te selecteren en in te passen in het schoolplan. We trainen en coachen zowel de scholen als de Toonbeeld-medewerkers om hiermee te werken.

Cas Himmelreich