Help! Hoe werkt een leerlijn…

16 sep 2014 - heel Noord-Holland

Leerlijnen voor cultuureducatie zijn erg actueel. Onlangs is leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie van het SLO gepresenteerd en er waren al de TULE-doelen voor Kunstzinnige Oriëntatie. Hoe verhoudt dit landelijke kader zich tot het eigen CMK-project? En hoe gaan de scholen die participeren hiermee om?

Leerlijnen spelen in het CMK-plan van Hart (Haarlem) een grote rol. Kunstvakdocenten en leerkrachten geven hier in de praktijk steeds meer vorm aan. Om hen hierbij te ondersteunen heeft Hart ze de workshop Help! Hoe werkt een leerlijn…aangeboden. Deze heb ik speciaal ontwikkeld in opdracht van Hart. En wat een goed initiatief! Leerkrachten, ICC’ers, directeuren en kunstvakdocenten hebben afgelopen woensdag drie uur lang gewerkt aan een leerlijn voor de eigen school.

Startpunt is de visie op cultuureducatie van de school. Welke competenties wil de school bij de leerlingen ontwikkelen en welke inhouden en activiteiten horen daar dan bij? En in welke groep? Maar ook: kiezen we voor een specifieke discipline, wordt de lijn mulidisciplinair of contextgericht? Het hebben van een leerlijn wil vervolgens niet zeggen dat je de schaapjes op het droge hebt… Nee, want hoe worden de lessen ingevuld? Ondersteunen deze het creatief proces? Dragen ze bij aan het streefdoel? Beslissingen die in samenwerking met het team en de directie genomen moeten worden: KEUZES!

De cursisten zijn naar huis gegaan met inzicht in de structuur van een leerlijn en gaan deze verder voor de school vormgeven. Over een paar maanden treffen we elkaar weer: hoe is het gegaan met het vormen van die leerlijn? En we gaan verder met andere theorieën, zoals Cultuur in de Spiegel.

Ik heb er nu al zin in!

Maaike Haas