Dramalessen geeft leerlingen zelfvertrouwen

26 feb 2015 - West-Friesland

De Roelof van Wienesseschool in Wijdenes is een pilotschool in het CMK project ‘Cultuleren’ van West-Friesland. De Blauwe Schuit begeleidt het project. Yvonne Meester en Olga Koster zijn beide ICC’er op de Roelof van Wienesseschool in West-Friesland. In het CMK project werken zij samen met de dramadocent Janna de Lathouder. Zij willen een leerlijn drama en ook hun  cultuurbeleidsplan wordt bijgesteld.

Wat levert het project op?

De school, leerlingen en leerkrachten, zijn erg enthousiast over de begeleiding en de tips die ze van Janna krijgen. De leerkrachten hebben eerst zelf een workshop gekregen. “Het is best spannend om ook zelf te moeten spelen maar door de enthousiast begeleiding deed iedereen mee. Je leert met elkaar en durft dan ook meer”.

Daarna komt Janna enkele keren in de klas om een podiumoptreden voor te bereiden. Elke groep treedt één keer per jaar op. Dit is een hoogtepunt voor de kinderen maar er worden het gehele jaar door dramalessen gegeven door de leerkracht. Hiervoor is men op zoek naar een goede methode. Ze proberen nu ‘Drama, moet je doen’ uit. De opdrachten uit de methode sluiten goed aan bij de belevingswereld van de kinderen. Op deze manier kan drama een vast onderdeel worden en ook blijven in de toekomst.

Het is belangrijk dat kinderen zich op verschillende manieren leren uiten. Dat ze zich vrijer durven te bewegen ook als ze vol in de aandacht staan zoals op een podium. Dat geeft ze zelfvertrouwen.

Het kunstenplan i.s.m. alle basisscholen van de gemeente sluit goed aan bij het pilotproject. Het draagvlak voor het project is heel groot in het team!

Waar loop je tegen aan?

Het bijstellen van het beleidsplan is nog wel een ding. Daarvoor krijgen ze hulp, want ze willen het graag zo opstellen dat het ook echt uitvoerbaar is.