De toekomst van CMK Noord-Holland

21 aug 2014 - heel Noord-Holland

Vlak voor de zomer werd bekend dat de provincie Noord-Holland in 2016 het budget voor Cultuureducatie met Kwaliteit wil schrappen. Dat zou betekenen dat het vierjarige programma al na drie jaar moet stoppen. Cultuurgedeputeerde Elvira Sweet zei in haar reactie in de vergadering van Provinciale Staten dat ze zich kon voorstellen dat de provincie voor dat laatste CMK-jaar toch nog een oplossing vindt.

Plein C en alle penvoerders werken intussen verder aan de lopende projecten. Plein C begint dit najaar met een Studio Samenwerking. Ook starten er nieuwe projecten in Amstelland, Velsen en Heiloo. Steeds meer scholen nemen deel aan de ontwikkelde CMK-activiteiten en leerlijnen. De komende maanden laten we die scholen aan het woord op dit blog.

Vibeke Roeper