De Taal van Muziek in Heemskerk

10 nov 2015 - Heemskerk

Muziekdocent Gisla Bruitsman vertelt.

Wat is de toegevoegde waarde van jouw CMK-lessen voor de leerlingen?

We hebben taal en muziek gecombineerd. We hebben de kinderen meegegeven dat je ook op een andere manier met taal bezig kunt zijn, dat het leuk is om creatief met taal om te gaan als je het koppelt aan muziek maken. De kinderen hebben enthousiast gewerkt aan alle opdrachten.

Op die manier wordt via spelend leren een verbinding gemaakt tussen verschillende disciplines en merk je gelijk dat het zo belangrijk is om meerdere manieren van aanleren te gebruiken binnen het onderwijs.

Wat levert het op voor de leerkrachten? (hoe schatten jullie de voortgang door de school/in de klas na 2016 in?)

Ik hoop dat we de leerkrachten hebben kunnen inspireren met onze ideeën.  We hebben laten zien hoe je met het instrumentarium dat op school al aanwezig is, muziek kunt maken in de klas. We gaan de lessen op een duidelijke manier uitwerken en hopen dat de docenten er dan zelf mee aan de slag kunnen gaan.

Waar loop je bij de uitvoering tegenaan?

Tijdgebrek! Het is lastig om in vijf lessen verschillende aspecten van het thema taal en muziek aan bod te laten komen. Tijdens de lessen hebben de leerlingen gewerkt aan het maken van een gedicht, het rappen van woorden en het gemaakte gedicht, begeleid door een door henzelf uitgevoerde Vocal/bodypercussie.

Ze hebben gezongen en met instrumenten melodieën en ritmes uitgevoerd. Verder hebben ze kennis gemaakt met het maken van een grafische partituur. Erg veel dus, waardoor er geen tijd overbleef om te werken aan verdieping van de onderwerpen. Ook  het instuderen van de rap, de liedjes en de grafische partituur voor de presentatie had eigenlijk veel meer tijd moeten krijgen.

Conclusie: Om de lesstof te kunnen laten beklijven zijn meer lessen nodig. 45 minuten per les is prima maar dan wel verdeeld over minstens een reeks van 8 lessen, liever 10.