De taal van muziek in Edam-Volendam

05 okt 2015 - Waterland

Gesproken met Annemarie van Heems, educatiemedewerker bij bibliotheek Waterland. Dit schooljaar was groep 3/4 aan de beurt.

Wat is de toegevoegde waarde van jouw CMK-lessen voor de leerlingen?

We brengen de bibliotheek op school. Veel leerlingen komen niet in de bibliotheek of lezen weinig. Als je ziet hoe enthousiast ze raken van de boeken die wij laten zien, hoop je dat zij de waarde van boeken zien. Wij sluiten met onze les aan bij de zes lessen die de vakdocent muziek daarvoor geeft rond een boek. Dat was het boek over Aadje Piraatje. De vakdocent Amanda heeft zes liedjes gemaakt die de leerlingen geleerd hebben, daarmee wordt de woordenschat van de leerlingen vergroot. De bibliotheek leent  gedurende het project een collectie aan de school met boeken rond het thema. Wij hebben het in onze les over deze boeken en over rijmwoorden naar aanleiding van Aadje Piraatje. De kinderen hebben zelf piratenrijmen gemaakt. Amanda sluit de lessen af met een concert voor de ouders en een optreden met haar band.

Wat levert het op voor de leerkrachten?

Je hoopt dat het al bekend is bij leerkrachten, maar je laat weer zien hoe boeken de lessen kunnen ondersteunen, hoe boeken het vakoverstijgend werken kunnen bevorderen en hoe enthousiast leerlingen van boeken worden. Je merkt de leerkrachten de bibliotheek hierdoor weer makkelijker benaderen. Wat betreft de muzieklessen: de leerkrachten oefenen de liedjes met de kinderen en het is de bedoeling dat de leerkrachten het project zelf uitvoeren het schooljaar erop. Daar worden ze ook in gecoacht.

Waar loop je bij de uitvoering tegenaan?

Ach, de afstemming en planning heeft soms wat voeten in aarde, doordat niet iedereen fulltime werkt en duo-partners soms niets meekrijgen van de lessen. Maar met het project gaat het gewoon goed!