De leerkracht aan zet in Castricum

13 dec 2016 - Castricum

In gesprek met Wilma Bosland, projectleider van De leerkracht aan zet, het CMK-project in Castricum.

Wat is de kern van jullie nieuwe plan?

Voor mij is de kern van het plan dat we in staat worden gesteld onder deskundige begeleiding van Plein C een stevige manier van samenwerking met scholen in Castricum te ontwikkelen. Ik heb gemerkt dat door de samenwerking met Plein C we tot een veel scherpere doelstelling komen en dat hopen we vast te houden.


Wat gaan jullie in de komende 4 jaar anders doen dan in de voorgaande periode?

Wat we anders gaan doen is eigenlijk al aan gang: Op dit moment gaan we bv. de gesprekken over de invulling van de combinatiefunctie-uren met de scholen al anders in. Niet wat hebben wij te bieden, maar wat zouden we samen kunnen doen, waar heeft de school, een bepaalde klas behoefte aan. Zo werken een aantal scholen in Castricum met IPC en zoeken ze ondersteuning bij de beeldende invulling van de verschillende thema’s. Voor één van die scholen hebben we nu een heel jaarprogramma met diverse docenten samengesteld waarbij de vraag vanuit de leerkrachten van de jaargroepen zelf werden geformuleerd. Dat zou een paar jaar geleden ondenkbaar zijn geweest en een hele verbetering. Om op deze manier te werken vraagt ook van Toonbeeld docenten een andere houding en deskundigheid. In het plan is ook ruimte ook daaraan te werken door middel van scholing van meer van onze vakdocenten richting cultuurdocent met een bredere kijk op hun vak en hun mogelijkheden in het onderwijs.

Wat willen jullie bereikt hebben in 2020, wanneer ben je tevreden?

Scholen waarmee we samenwerken, in ieder geval de scholen uit de CMK pilot, zijn in staat om inhoudelijk te formuleren wat ze van ons zouden willen. De docenten van Toonbeeld zijn in staat om in samenwerking met de scholen een cultuurproject uit te voeren en leerkrachten te inspireren zelf aan de slag te gaan met cultuur binnen het onderwijs. Verder wil ik ook werken aan een betere manier om de projecten te evalueren en te documenteren. Misschien een blog, misschien een afdeling op onze website, al dan niet open toegankelijk. Op dit moment hangen onze onderwijsactiviteiten op een paar docenten, die vaak ook onderling niet van elkaars activiteiten op de hoogte zijn. Dus ook binnen Toonbeeld werken aan uitwisseling en elkaar ondersteunen en inspireren.