De Golfbreker in Koog aan de Zaan en CMK

24 nov 2014 - Zaanstad

De Golfbreker is 1 van de 20 scholen die in samenwerking met FluXus, centrum voor de kunsten in Zaanstad, werkt aan een doorlopende leerlijn cultuureducatie. Centraal staat de creatieve ontwikkeling van de leerling. Een school kan kiezen voor 1 of meer vakdisciplines.
Gesproken is met Ron Drukker, adjunctdirecteur.

Wat levert CMK op voor jouw leerlingen?

Wij werken als school al een aantal jaren onder schooltijd met de Talentenstroom in groep 7 en 8. De stromen die met cultuur te maken hebben zijn dans en musical, nieuwe media en gitaar. We willen aansluiten bij de interesses van kinderen en zo hun talenten ontwikkelen. De mogelijkheden worden door CMK uitgebreid, al gaat het maar om 25 a 30 uur per jaar per stroom. Onze school is een ondernemende school en dat zie je terug bij de leerlingen die bv meedoen met de musical: ze durven al vrij veel. De presentaties zien er heel goed uit, dank zij de dansdocent van FluXus: Yvette. Leerlingen van de ‘mediastroom’ ondersteunen de presentatie door het maken van posters, flyers en digitaal decor.

Wat levert CMK op voor de leerkrachten?

Binnen de talentenstroom wordt niet zoveel gedaan aan de deskundigheidsbevordering van de leerkrachten, al zijn zij wel aanwezig bij de ‘stroomlessen’, zo kunnen zij de ontwikkeling van hun leerlingen volgen. De tijd die daaraan besteed zou worden, gaat weer af van de lestijd voor de leerlingen.

Waar loop je bij de uitvoering tegenaan?

Wat ik jammer vind is dat alle scholen 80 uur uit CMK krijgen, of je nu een kleine school bent of een grote, zoals wij met 19 klassen. Dan blijft er niet zoveel over, een verdeelsleutel zou beter zijn.

Marijke Schauikes, Plein C