De focus op taal en muziek

27 okt 2014 - Edam-Volendam

Op de Piramide in Edam wordt sinds vorig jaar gewerkt aan taalontwikkeling door middel van muziek. Er worden 6 lessen gegeven in 6 weken door een muziekdocent die tot nu toe een programma gemaakt heeft voor groep 1/2 en groep 3/4. De komende jaren volgen de groepen 5/6 en 7/8. De bibliotheek Purmerend is projectleider. Leerkracht Mia Bouwes vertelt over haar ervaring van dit en vorig jaar.

Wat levert het CMK-project op voor jouw leerlingen?

Vorig jaar waren de lessen gebaseerd op het boek Gewoon gek van Inge en Dieter Schubert. Dit boek gaat over tegenstellingen. Amanda, de muziekdocent, heeft daar een lied bijgemaakt en aangeleerd bij de kinderen. Veel van onze leerlingen spreken nog slecht Nederlands als zij op school komen, met behulp van dit lied leerden ze woorden als hoog/laag, dik/dun en de bewegingen erbij. Ze leerden ritmes klappen, luisteren, zingen en een presentatie geven voor hun ouders waarbij ook muziekinstrumenten gebruikt werden.

Wat levert het op voor jouzelf en je collega’s?

Het werkt als een opfrisser. Wij geven als leerkracht zelf de muzieklessen en gelukkig heb ik affiniteit met muziek, dus ik doe dat graag. Ik gebruik dingen die ik geleerd heb op mijn eigen manier, zoals het maken van het geluid van de regen met allerlei stokjes ed. Verder hebben we een lesbrief gekregen en heeft Amanda de liedjes op cd gezet. De bibliotheek zorgde voor een krat met boeken over tegenstellingen. Binnenkort krijgen we nog een coachingsles van Amanda.

Waar loop je bij de uitvoering tegenaan?

Vorig jaar gebruikte Amanda een handpop bij het boek. Helaas hebben we het boek en de handpop niet op school, vooral de pop erbij sprak de kinderen erg aan. Maar daar moet een oplossing voor te vinden zijn, misschien een beetje schuiven in het budget?

*Nagekomen bericht van de bibliotheek: voor het boek en de handpop wordt gezorgd!

Marijke Schäuikes