Cultuureducatie met Kwaliteit in Hilversum

06 jun 2014 - Hilversum

Waar staan we?

Voordien was het penvoerderschap CMK ondergebracht bij de gemeente met daarvoor een aparte functionaris. Per 1 januari jl. is de functie geïmplementeerd binnen de afdeling Educatie van Bibliotheek Hilversum. Hier zijn we al gewend te werken met doorgaande leerlijnen en hebben uitgebreid contact met scholen en andere culturele instellingen, nu echter in een nieuwe coördinerende rol.

Inhoudelijk is er de eerste twee jaar ingezet op beeldend en erfgoed en we liggen we helemaal op schema met het realiseren van de doelen. Voor beeldend zijn leerlijnen architectuur en grafische technieken ontwikkeld. Leerkrachten worden door co-teachers begeleid om hun vaardigheden op dit onbekende en daardoor vaak onbeminde terrein te vergroten. De erfgoedleerlijn is volop in ontwikkeling.
Bijzonder is dat alle lijnen echt vanuit de vraag van en met de scholen zijn opgezet. In 2015 staat een mediawijsheid-leerlijn op stapel, Hilversum is tenslotte dé mediastad.

Waar zijn we trots op?

Uit het voorgaande blijkt hopelijk al de trots op wat er tot nog toe is bereikt. We werken ook samen aan ‘piekmomenten’ in de beleving. De gemeente heeft een actieve rol in het geheel, dat is belangrijk en dat wekt vertrouwen voor de toekomst.

Wat zouden we anders doen?

Natuurlijk zijn er verbeterpunten. Het vraaggestuurd werken heeft ertoe geleid dat de uitrol naar andere, nog niet deelnemende scholen, minder aandacht heeft gekregen. Deze zomer maken we pas op de plaats en bezinnen we ons daarop. Deskundigheidsbevordering van leerkrachten zal daarin een centrale rol hebben. Ook wordt nagedacht over hoe al die mooie doorgaande lijnen betaalbaar blijven voor de scholen.

Henrieke Abrahamse, Bibliotheek Hilversum