Cultuureducatie met Kwaliteit in gemeente Edam-Volendam 2017-2020

06 nov 2017 - Edam-Volendam

Tijdens de afgelopen CMK-periode 2013-2016 hebben Bibliotheek Waterland en Muziekschool Waterland met veel plezier samengewerkt met de scholen om zo de kwaliteit van het cultuuronderwijs te verhogen. Het accent lag daarbij vooral op de lessen van de vakdocenten in de groepen en op coaching van de leerkrachten.

Deze tweede periode CMK wordt vooral ingezet op het ontwikkelen en borgen van de visie op cultuureducatie bij scholen en op deskundigheidsbevordering (zowel van leerkrachten als cultuuraanbieders). Twee scholen gaan deelnemen aan het programma De Cultuurloper. Onder begeleiding van een coach van Plein C gaan deze scholen vanuit hun eigen visie en ambitie onderzoeken of het bestaande cultuurbeleid voldoet, waar het programma moet worden bijgesteld of waar leerkrachten behoefte aan hebben.
Vanzelfsprekend bouwen we ook voort op de opbrengsten uit de eerste periode. De eerder ontwikkelde vakoverstijgende lessen worden verder uitgewerkt en ook uitgevoerd op scholen die eerder nog niet deelnamen aan CMK. Dit kan gedaan worden door vakdocenten maar het accent ligt ook hier op deskundigheidsbevordering van de leerkrachten.

De deelnemende scholen hebben eerder aangegeven meer samen te willen werken met plaatselijke cultuuraanbieders. Binnen de gemeente zijn veel verenigingen, clubs en musea die ook een waardevolle bijdrage zouden kunnen leveren aan het cultuuronderwijs. Om scholen en cultuuraanbieders met elkaar in contact te brengen hebben wij daarom op 3 oktober jl. een inspirerende Netwerkbijeenkomst georganiseerd. Na een prikkelende presentatie van Astrid Poot (“maker, schrijver, tekenaar, spreker – over spelen, maken, ontdekken en creativiteit” ) gingen de aanwezige scholen en de vertegenwoordigers van de culturele instellingen met elkaar in gesprek. Deze speeddates hebben alle aanwezigen als inspirerend en waardevol ervaren en vormen een goede start voor de nieuwe periode CMK.

Ellen Otten
Bibliotheek Waterland