Cultuureducatie in Noord-Holland: een goed verhaal!

11 jun 2014 - heel Noord-Holland

Het gaat goed met cultuureducatie in Noord-Holland. Van Texel tot Hilversum werken scholen samen met cultuuraanbieders aan verankering en kwaliteit van cultuur in het onderwijs. Dat wordt – onder andere in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit – mogelijk gemaakt door inzet van het rijk, de provincie en de gemeenten. Vele duizenden Noord-Hollandse leerlingen profiteren daarvan.

Maar cultuureducatie staat onder druk. De provincie Noord-Holland is van plan om per 2016 het budget voor cultuureducatie te schrappen. Dat betekent ook dat Cultuureducatie met Kwaliteit voortijdig zal moeten stoppen.

De Noord-Hollandse CMK-penvoerders vinden dat een vreemde gang van zaken. In 2012 zijn immers afspraken gemaakt tussen de provincie en de deelnemende gemeenten, cultuurinstellingen en scholen. Die afspraken golden voor vier jaar, tot en met 2016.

Nog vreemder is het, dat Noord-Holland in december vorig jaar samen met andere provincies, grote gemeenten en het rijk, het bestuurlijk kader Cultuur & Onderwijs ondertekende. In dit convenant worden de verhoudingen tussen het rijk, de gemeenten en de provincie voor tien jaar vastgelegd. Nog geen half jaar later stapt de provincie uit die samenwerking.

De economie trekt aan, maar de magere jaren zijn voor cultuureducatie nog niet voorbij. Gemeenten kunnen minder investeren in cultuureducatie, cultuuraanbieders verdwijnen, en scholen zeggen: ‘Als het niet meer voor ons geregeld of betaald wordt, dan zetten we cultuur weer op een laag pitje.’ Met een relatief kleine investering houdt de provincie de kanalen nu nog open, draagt bij aan deskundigheid en kwaliteit, en stimuleert en inspireert álle scholen om cultuur op de agenda te houden. Om dat succesvol te doen, is echter een langer perspectief nodig.

Met een tienjarig convenant als basis is dat perspectief er, mits elke partij zijn rol blijft spelen – ook de provincie. Dan hebben we in Noord-Holland ook ná 2015 een sluitende infrastructuur, en een goed verhaal!