Cultuureducatie Amstelland

18 okt 2017 - Amstelland

Aan het woord is Noëlle Slinger, projectleider.

Wat is voor jullie het belangrijkste verschil in deze tweede CMK-periode met 2013-16? 

Er is heel veel veranderd! In de eerste periode zijn er met groepen leerkrachten en collega’s van culturele instellingen vier leerlijnen ontwikkeld en lessen gemaakt over o.a. muziek, beeldende kunst en erfgoed. In deze periode ligt de nadruk op de individuele wensen van een school. Met de deelnemende scholen wordt gekeken hoe zij cultuureducatie binnen de visie van de school kunnen verankeren. De ontwikkelde leerlijn kunnen hierbij als uitgangspunt dienen Er doen 15 scholen mee, dus je zoekt nu naar andersoortige overeenkomsten, b.v. tussen brede scholen of scholen met dezelfde wensen.

Verder komt de deskundigheidsbevordering bij culturele instellingen nadrukkelijker aan de orde. Hoe kunnen zij beter aansluiten bij het onderwijs? Daarnaast gaan we het bestaande netwerk optimaliseren.

Er was al een stuurgroep die kritisch meedenkt, bestaande uit schooldirecteuren van verschillende schoolbesturen en vertegenwoordiging vanuit de culturele instellingen. Deze stuurgroep is in het kader van CMK, uitgebreid met beleidsmedewerkers van de vier deelnemende gemeenten en sinds september een adviseur van Plein C.

Wat merken de scholen daarvan? 

In de regio zijn 45 scholen en er doen 15 scholen mee aan CMK. Deze scholen ontwikkelen hun vraag, maar geven ook het tempo aan en nemen daarmee de regie van het cultuuronderwijs op hun school in handen. De overige scholen nemen deel aan de andere activiteiten van het Loket en kunnen meeliften op de ontwikkelingen van de CMK scholen. We organiseren twee keer per jaar een netwerkbijeenkomst waar een deskundige een presentatie of workshop geeft en daarbij worden álle scholen en culturele instellingen uitgenodigd.

Wat zijn de leukste dingen (activiteiten, reacties van scholen, gemeente o.i.d.) die je de afgelopen tijd hebt meegemaakt, of waar verheug je je op? 

Bij de laatste netwerkbijeenkomst was een gespreksleider uitgenodigd die iedereen een vraag liet formuleren. Die schreven de deelnemers op het papieren tafelkleed voor hun neus en daarna schoof iedereen een stoel op en schreef een antwoord op de vraag. Dit leverde veel antwoorden op en dat maakte iedereen super enthousiast!