Cultuleren

05 jun 2014 - West-Friesland

Waar staan wij?

Cultuleren is de naam van een cultuurproject voor de scholen in West-Friesland, uitgevoerd door het projectteam Onderwijs van de Blauwe Schuit te Hoorn in samenwerking met de Westfriese bibliotheken. Het Cultuurmenu, dat bij de scholen een vast en gewaardeerd onderdeel is binnen hun programma, is uitgangspunt.

Op basis van het Cultuurmenu, dat per gemeente verschilt, wordt samenwerking gezocht met regionale culturele instellingen of zelfstandig ondernemers. Zo wordt in de gemeente Drechterland, gericht op de discipline theater, het receptieve programma verrijkt met workshops theater, verzorgd door een zelfstandig ondernemer en culturele instelling de Boterhal in Hoorn. In de gemeente Stede Broec, waar literair en erfgoed centraal staan, vindt er samenwerking plaats met de regionale historische vereniging, Cinema Oostereiland in Hoorn, de Westfriese bibliotheken en wordt scholing aan leerkrachten aangeboden. Het accent binnen het menu verbreedt zich van receptief naar actief en reflectief. De culturele commissies zijn daarin onze sparringpartners.

Per schooljaar en per gemeente wordt tevens één school begeleid binnen een dieptetraject. Met het team zoeken we naar mogelijkheden om cultuur meer te verankeren en te koppelen aan het schoolprogramma.

Workshop schilderen groep 1/2  in het kader van cultuurmenu

Het doel is, in samenwerking met de scholen en culturele instellingen, werkwijzen te ontwikkelen die overdraagbaar zijn en waar de regie meer bij de school komt te liggen. De door SLO ontwikkelde leerlijnen en het theoretisch kader van Cultuur in de spiegel zijn daarin een basis.

Waar zijn wij trots op?

De opgebouwde en onderhouden relaties met gemeentes, culturele commissies, scholen, culturele instellingen en zelfstandig ondernemers bieden een groot netwerk en kansen om tot samenwerking te komen. Het afgelopen schooljaar hebben we vooral gebruikt om een goede basis te leggen voor een in te zetten netwerk en inhoudelijke programma’s verspreid over de regio.

Blauwe Schuit, 5 juni 2014, Willem Smit