Cultuleren in West-Friesland

29 nov 2016 - West-Friesland

“Alles wat aandacht krijgt gaat bloeien” 

Susanna Laan vertelt:

De kern van Cultuleren 2017-2020 is vooral gericht op de ontwikkeling van cultuurbeleid en het versterken van de bestaande netwerken, waardoor de samenwerking tussen scholen en culturele ondernemers nog meer verstevigd wordt.  Om scholen in die ontwikkeling goed te kunnen begeleiden maken we gebruik van scenario’s (CMK Groningen/Drenthe). Na de inventarisatie, het gaat om ongeveer 90 scholen, wordt een aantal ( ± 12 per jaar) scholen geselecteerd voor een kort of lang begeleidingstraject. Bij de begeleiding maken we gebruik  van CultuurSpoor of CultuurLoper.

Wat gaan we anders doen in de komende 4 jaar?

We hebben, gezien het aantal scholen in de regio en de verschillen tussen de  gemeentes, gekozen voor een begeleidingstraject bij een beperkt aantal scholen per jaar.  Daarnaast zal onze rol vooral gericht zijn op het verzelfstandigen van de netwerken (o.a. Cultuurcommissies) en de scholen meer eigenaarschap geven. Een voorbeeld daarvan is om scholen een budget per leerling te geven, waarmee een eigen invulling aan de culturele activiteiten gedaan kan worden (het afgelopen jaar hebben we dit uitgeprobeerd en dit heeft goed gewerkt).

Wat is er bereikt in 2020 en maakt ons blij?

In 2020 hebben we in West-Friesland een zelfstandig opererend netwerk cultuureducatie voor scholen. Een groot deel van de scholen heeft een visie op cultuurbeleid geformuleerd en bepaalt op grond daarvan het cultuuraanbod en de deskundigheidsbevordering voor leerkrachten, waardoor meer samenhang in het lesaanbod. In elke gemeente heeft een aantal scholen een structurele samenwerking met een culturele instelling uit de regio.  Cultuurcommissies bepalen het gezamenlijk aanbod en kunnen financieel zelfstandig opereren.