Kansengelijkheid in CmK3

Eén van eisen van de nieuwe CmK regeling, is dat er in de nieuwe plannen aandacht is voor het vergroten van kansengelijkheid voor leerlingen.  Maar wat betekent kansengelijkheid?

Kansengelijkheid lijkt een zodanig breed begrip dat de hoofddoelstelling van ieder CmK-plan (ieder kind goed cultuuronderwijs) hieraan lijkt te voldoen. In dat licht lijkt het gerechtvaardigd om willekeurig welke groep aan te wijzen als aandachtsgroep binnen je project.

Uit de Gelijke Kansen Alliantie van het OCW en de recente kennissynthese van het LKCA over kansengelijkheid, kan je echter afleiden dat met kansengelijkheid gedoeld wordt op maar een kleine specifieke groep leerlingen. Namelijk zij die door hun achtergrond in een achterstandspositie verkeren ten opzichte van hun leeftijdsgenootjes en hierdoor een ongelijke startpositie hebben binnen het onderwijs. Dit zijn de leerlingen waarvoor scholen extra budget krijgen vanuit het achterstandenbeleid. De nieuwe CmK regeling vraagt hier aandacht voor te hebben.

Kansengelijkheid - wat is het?

Met kansengelijkheid bedoelen we dat kinderen met dezelfde capaciteiten, dezelfde kansen krijgen om deze te ontplooien. Het gaat om een kleine groep kinderen die als gevolg van hun sociaal-economische situatie een achterstand hebben ten opzicht van leeftijdsgenootjes, al voordat ze naar de basisschool gaan. Bijvoorbeeld op het gebied van taal of cultuur.

Gelijke kansen kan je creëren door enerzijds te zorgen dat je aanbod inclusief is - zodat een diversere groep zich erin kan herkennen - en anderzijds door actief in te zetten op het inhalen van de achterstanden. Voor deze laatste aanpak is een uitzonderingsaanpak nodig, zoals weekend- of zomerschool, of de verbinding van binnen- en buitenschools cultuuraanbod.

Achtergrondinformatie

Kansenongelijkheid & cultuureducatie – hoe zit het precies, waar hebben we het over en hoe kan cultuureducatie bijdragen aan meer gelijkheid?

- PUBLICATIES -

Twee publicaties die helpen je inzicht te krijgen in de mechanismen van kansenongelijkheid en de rol van iedereen die voor de klas staat hierin:

Gelijke kansen door onderwijs en cultuurparticipatie en -educatie (LKCA)
Lees online het theoretisch kader over kansengelijkheid van het LKCA >

Werk maken van gelijke kansen (Didactief)
Download gratis deze publicatie voor iedereen die voor de klas staat >

- WEBSITES -

Bekijk hier hoe het OCW met een landelijke aanpak invulling geeft aan dit thema.
www.gelijke-kansen.nl

Gelijke kansen begint met zelfreflectie: biedt jij iedereen dezelfde kansen? Gebruik de Code Diversiteit & Inclusie om er achter te komen hoe inclusief jouw organisatie en jouw programma's zijn.
www.codedi.nl

- PRESENTATIE -

Bekijk hier de presentatie over Kansengelijkheid CmK3 van de projectleiders zoomsessie op 15 juni.

Bekijk hier de presentatie over Natuur om de hoek van Naturalis, over het leerecosysteem dat Naturalis opzette. En lees hier het rapport met de bevindingen en aanbevelingen naar aanleiding van de pilot van Natuur om de hoek.

In de praktijk

'Is dat niet juist stigmatiserend, die extra aandacht voor kinderen in een achterstandspositie? Kunnen we niet gewoon iedereen goed cultuuronderwijs aanbieden? Dat is pas gelijkwaardig!' Het begrip kansengelijkheid roept veel verwarring op. In onderstaand serie laat Karim Amghar zien hoe kansenongelijkheid eruit ziet.

Er zijn talrijke initiatieven die werken aan meer gelijke kansen voor kinderen in een achterstandspositie. De school is hierbij de ingang, om vervolgens in nauw contact met de ouders en de buurt tot een succesvol programma te komen.

Bekijk hier het filmpje over extra onderwijs voor gelijke kansen

Projectplannen

Tools/Hulpmiddelen
Projectverslagen