CMK in Hoofddorp

22 mei 2018 - Geen categorie

In gesprek met Stone van den Hurk, hoofd Scholenteam Pier K

Wat is voor jullie het belangrijkste verschil in deze tweede CMK-periode met 2013-16?

CMK1 in Haarlemmermeer heeft twee delen gekend. In het eerste deel is ingezet op co-creatie met scholen waarbij het ‘Kunst in Leren’ concept centraal stond; de inzet van kunst en cultuuractiviteiten binnen de reguliere schoolvakken. Op basis van de opbrengsten van dat proces zijn in de tweede fase pakketten ontwikkeld voor de verschillende disciplines waarbij voor met name Media en Erfgoed samenwerking is gezocht met diverse gemeentelijke aanbieders. Het ‘kunst in leren’ concept is daarbij weer losgelaten, hoewel het gedachtegoed tot op de dag vandaag terug te vinden is in ons aanbod. Het bieden van samenhangende pakketten in meerdere disciplines, aangevuld met training en begeleiding van leerkrachten, is nu het standaard aanbod-beleid van Pier K, dus CMK 1 heeft ons heel veel opgeleverd.

CMK2 richt zich op het verduurzamen en borgen van kunst- en cultuuronderwijs binnen de scholen. De aandacht is daarbij verdeeld tussen de activiteiten in de klassen en het begeleiden van de leerkracht en de school. De school is daarbij in the lead; zij geven aan wat ze in de komende jaren willen ontwikkelen, en waarom.

Wat merken de scholen daarvan?

Een aantal scholen zijn gecertificeerd als CultuurMagneetSchool (CMS); dit zijn scholen die zich profileren op kunst- en cultuuronderwijs, passend bij hun identiteit, kernwaarden of onderwijsconcept. De voorwaarden om CMS te worden zijn pittig. Scholen moeten investeren in naschools aanbod, deskundigheidsbevordering, contact met de wijk en, heel belangrijk, de kwaliteit van receptieve vorming; kunstbeleving, dus. CMS scholen lopen voorop in het co-creëren en geven cultuuraanbieders waardevolle feedback die, vanwege de langer lopende samenwerking, ook meteen kan worden vertaald naar het aanbod aan leerlingen. In de komende jaren gaan we onze ervaringen met het CultuurMagneetSchool- principe vertalen naar duurzame projecten binnen niet-cms scholen en naar het speciaal onderwijs.

CMS Vesterhavet Carolien Huizinga en Yvonne Woestenburg

Wat zijn de leukste dingen (activiteiten, reacties van scholen, gemeente o.i.d.) die je de afgelopen tijd hebt meegemaakt. En waar verheug je je op?

Dat zijn er meerdere maar om een paar hoogtepunten te noemen:

  • Het is heel mooi om te zien wanneer CMS scholen voorlopen op het stappenplan; twee scholen hebben met elkaar samen met de buitenschoolse opvang, nu al een kostendekkend plan gemaakt voor naschoolse muzieklessen. Dat gaat per sept 2018 van start. Een andere school maakt een voorstelling met alle groepen, speciaal voor de bewoners van een verzorgingshuis om de hoek.
  • Eén school heeft in de voorbereiding op de certificering zélf een aantal partners gezocht om een leerlijn ‘presenteren en storytelling’ te ontwikkelen.
  • Wat ook heel inspirerend is om mee te maken is dat zowel vakdocenten van Pier K als die van collega instellingen zich steeds meer richten op wat de school nodig heeft en groeien in de rol van kwartiermaker en uitvoerend adviseur