CMK Haarlem – Renske Hoogervorst van Hart aan het woord

05 feb 2018 - Haarlem

Wat is voor jullie het belangrijkste verschil in deze tweede CMK-periode met 2013-16?

Hart heeft de CMK 1 periode afgesloten met een bruisende Dag voor Cultuuronderwijs met als thema: ‘Synergie; over de meerwaarde van samen’. Wij presenteerden op deze dag het Synergiemodel. Dit model bevat volgens ons alle bouwstenen – op inhoudelijk en procesniveau- om cultuuronderwijs te professionaliseren en te verankeren.

Op dit model wordt binnen CMK2 doorgepakt. In de gesprekken met scholen komt het Synergiemodel regelmatig op tafel en bevragen wij scholen ook op factoren als draagvlak, tijd, samenwerking en borging.  Soms heeft dit al geleid tot andere keuzes om CMK 2 vorm te geven.

Wat merken scholen daarvan?

Eigenaarschap van de school krijgt een groter accent. Wij stappen terug uit onze rol als matchmaker, en zijn vooral procesbegeleider tussen de school die samenwerkt met een zelf gekozen cultuurpartner. We bieden begeleiding waar nodig en monitoren op vooraf met de school opgestelde doelen. Deze regierol is door onze deelnemende scholen uitstekend opgepakt en wordt door lokale cultuurpartners als verfrissend ervaren.

Aan CMK 2 doen er meer scholen mee, met diversere leervragen. Vakintegratie heeft de aandacht. De aanpak verschilt per school; de een kiest voor ontwerpkring waarbij leerkrachten samen met de cultuurpartner lessen ontwerpen, de ander wil eerst vaardig worden in een kunstvak, om daarna verbindingen gaan maken.

Kortom: er wordt met passie gebouwd aan Cultuuronderwijs met Kwaliteit voor alle kinderen op de deelnemende scholen!

 

Wat zijn de leukste dingen die je de afgelopen tijd hebt meegemaakt, of waar verheug je je op?

Naast dit succes is cultuur in je rugzak met veel enthousiasme ontvangen. Cultuur in je Rugzak is bedoeld om juist de leerkracht(en) als cultuurdrager van de school te versterken. CMK scholen kunnen gratis intekenen op vooraf geselecteerde voorstellingen en museumbezoek. Zo kon men al gratis naar het Scapino Ballet in de Schouwburg, het breinlab in het Dolhuys, en een literaire theateravond van de Toneelschuur in samenwerking met Atheneum boekhandel. Scholen ervaren het programma als een verrijkend, en instellingen zetten graag hun deuren open voor de groep leerkrachten en ICC’ers!

 

foto: Stephanie Driessen