CMK-blog na de vakantie

10 jul 2014 - heel Noord-Holland

In de afgelopen maanden hebben bijna alle penvoerders zich gepresenteerd op het blog. Dank daar voor! Zo heeft iedereen kunnen lezen hoe het gaat met de CMK-projecten in de provincie. Veel enthousiasme en (gelukkig) ook nog wat leerpunten. Na de vakantie willen we het blog graag levend houden met nieuwe input. Het zou mooi zijn als jullie, als penvoerders, daar een voorstel voor doen. Wat willen jullie graag van elkaar weten? Misschien kan het besproken worden op de penvoerdersbijeenkomst van 18 september.

Intussen is het SLO Leerplankader kunstzinnige oriëntatie gelanceerd. Dit kan houvast bieden bij de invulling van kunstzinnige oriëntatie op school. In het kader worden competenties uitgewerkt voor beeldend, dans, drama en muziek. Het SLO werkt de komende tijd verder aan de invulling van het kader met oa. handreikingen voor leerkrachten, instellingen en pabo’s. Als jullie het nog niet gelezen hebben, heb je hiermee wat te lezen in de vakantie! Bekijk hier het leerplankader

Een hele fijne zomer toegewenst, namens het team van Plein C,

Marijke Schäuikes