Blog

projectleider Maaike Haas aan het woord

11 dec 2017 - Zaanstad

Wat is voor jullie het belangrijkste verschil in deze tweede CMK-periode met 2013-16?

We zijn nu veel meer gericht op het leggen van eigenaarschap bij de scholen. Waren we in 2013-2016 gericht op het ontzorgen en inspireren, starten we nu met een gesprek over waarom , hoe en wat met directeur en cultuurcoördinator. Met elke school wordt een samenwerkingsovereenkomst vastgesteld. De nadruk ligt nu meer op het verbinden en verankeren binnen het curriculum van de school en de deskundigheid van de leerkrachten.

Wat merken de scholen daarvan?

De kerndocenten stellen andere vragen, waardoor we bij directeur en team meer losmaken of ze een ander perspectief bieden: ‘oh, zo had ik het nog niet bekeken…’ Het gesprek gaat steeds vaker over de visie op onderwijs of onderwijsvernieuwing in het algemeen, waarbij cultuuronderwijs een natuurlijk onderdeel is.

Wat zijn de leukste dingen (activiteiten, reacties van scholen, gemeente o.i.d.) die je de afgelopen tijd hebt meegemaakt, of waar verheug je je op?

Waar ik mij als Coördinator Onderwijs op verheug is meer (cultuur)onderwijs met elkaar in verbinding brengen. Het onderwijs werkt naar mijn idee nog veel in vakjes en hokjes. Als je meer met elkaar in verbinding brengt, hierbij procesgericht werkt en als leerkracht een meer coachende rol pakt, bied je een rijkere meer uitdagende leeromgeving voor de leerlingen. En dan gaat het ook hier weer om een stukje eigenaarschap: de leerling zelf eigenaar van zijn of haar leerproces laten worden.
Kunstvakdocenten kunnen leerkrachten hierbij goed ondersteunen.

De Golfbreker in Koog aan de Zaan en CMK

24 nov 2014 - Zaanstad

De Golfbreker is 1 van de 20 scholen die in samenwerking met FluXus, centrum voor de kunsten in Zaanstad, werkt aan een doorlopende leerlijn cultuureducatie. Centraal staat de creatieve ontwikkeling van de leerling. Een school kan kiezen voor 1 of meer vakdisciplines.
Gesproken is met Ron Drukker, adjunctdirecteur.

Wat levert CMK op voor jouw leerlingen?

Wij werken als school al een aantal jaren onder schooltijd met de Talentenstroom in groep 7 en 8. De stromen die met cultuur te maken hebben zijn dans en musical, nieuwe media en gitaar. We willen aansluiten bij de interesses van kinderen en zo hun talenten ontwikkelen. De mogelijkheden worden door CMK uitgebreid, al gaat het maar om 25 a 30 uur per jaar per stroom. Onze school is een ondernemende school en dat zie je terug bij de leerlingen die bv meedoen met de musical: ze durven al vrij veel. De presentaties zien er heel goed uit, dank zij de dansdocent van FluXus: Yvette. Leerlingen van de ‘mediastroom’ ondersteunen de presentatie door het maken van posters, flyers en digitaal decor.

Wat levert CMK op voor de leerkrachten?

Binnen de talentenstroom wordt niet zoveel gedaan aan de deskundigheidsbevordering van de leerkrachten, al zijn zij wel aanwezig bij de ‘stroomlessen’, zo kunnen zij de ontwikkeling van hun leerlingen volgen. De tijd die daaraan besteed zou worden, gaat weer af van de lestijd voor de leerlingen.

Waar loop je bij de uitvoering tegenaan?

Wat ik jammer vind is dat alle scholen 80 uur uit CMK krijgen, of je nu een kleine school bent of een grote, zoals wij met 19 klassen. Dan blijft er niet zoveel over, een verdeelsleutel zou beter zijn.

Marijke Schauikes, Plein C