Blog

Cultuur in de Basis – Nico van Zadel

23 jan 2018 - Waterland

Cmk-projecten in de gemeenten Beemster, Waterland en Wormerland.

Muziekschool Waterland (MSW) is werkzaam in vijf gemeenten in de regio Waterland. In drie van die vijf gemeenten is MSW de penvoerder voor Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit was in 2013-2016 ook zo. Toen kon de muziekschool met het programma “Zingen in de klas” vrij gemakkelijk een inhoudelijke aanvulling bieden op programma’s  die zij toch al op de scholen uitvoerde. MSW was op veel scholen al met vakdocenten aanwezig. Daarnaast is MSW ook alle basisscholen in gegaan met instrumentale lessen voor alle kinderen in groep 5, minimaal een half jaar lang.

Cmk en de regeling Impuls Muziekonderwijs

Door de goede relatie die MSW met alle 60 basisscholen heeft opgebouwd was het voor een meerderheid van de scholen logisch om ook de Impuls aan te vragen, met MSW als samenwerkingspartner. Kortom, er is al enkele jaren uitzonderlijk veel muziek op de scholen in onze regio. Even leek het erop dat wij aan ons eigen succes ten onder zouden gaan. Toen wij de scholen benaderden voor de tweede periode CmK, was een veelgehoorde eerste reactie: “Nóg meer muziek? Dat kan er echt niet meer bij”. Er zijn heel wat gesprekrondes met Icc-ers en directeuren geweest om duidelijk te krijgen dat CmK niet “nog iets erbij” moest zijn, maar een investering in datgene wat al gebeurd beter en vooral beter verankerd te krijgen. Uiteindelijk hebben wij met een aantal scholen de basis kunnen leggen voor een plan waarin cultuureducatie ingebed wordt in de actuele ontwikkelingen binnen de school. Veel meer dan in 13-16 bleek maatwerk een eerste voorwaarde.    

Zo kan het dus ook

Op basisschool De Bloeiende Perelaar in Zuidoostbeemster heeft de icc-er naar aanleiding van de gesprekken over CmK samen met collega’s het cultuurbeleidsplan van de school weer helemaal up to date gemaakt. Belangrijke onderdeel van het plan is de uitvoering (vier keer per jaar) van het project “Kinderen voor kinderen”, een voorstelling (muziek, dans, decor, toneel) waarin steeds klassen uit verschillende jaarlagen samenwerken. Naar mening van directeur, icc-er en leerkrachten is de kwaliteit hiervan, en van de ondersteuning door de leerkrachten, niet constant genoeg.

Inmiddels heeft MSW muziek- en theaterspecialisten in contact gebracht met de leerkrachten en zijn zij nu gezamenlijk de volgende productie aan het voorbereiden. De projectleider en de icc-er ontwikkelen samen een model waarmee het leerproces bij het team wordt geborgd. Dit alles om er voor te zorgen dat ook na 2020 in Zuidoostbeemster niet alleen de Perelaar, maar ook de cultuureducatie in volle bloei zal blijven staan.

De taal van muziek in Edam-Volendam

05 okt 2015 - Waterland

Gesproken met Annemarie van Heems, educatiemedewerker bij bibliotheek Waterland. Dit schooljaar was groep 3/4 aan de beurt.

Wat is de toegevoegde waarde van jouw CMK-lessen voor de leerlingen?

We brengen de bibliotheek op school. Veel leerlingen komen niet in de bibliotheek of lezen weinig. Als je ziet hoe enthousiast ze raken van de boeken die wij laten zien, hoop je dat zij de waarde van boeken zien. Wij sluiten met onze les aan bij de zes lessen die de vakdocent muziek daarvoor geeft rond een boek. Dat was het boek over Aadje Piraatje. De vakdocent Amanda heeft zes liedjes gemaakt die de leerlingen geleerd hebben, daarmee wordt de woordenschat van de leerlingen vergroot. De bibliotheek leent  gedurende het project een collectie aan de school met boeken rond het thema. Wij hebben het in onze les over deze boeken en over rijmwoorden naar aanleiding van Aadje Piraatje. De kinderen hebben zelf piratenrijmen gemaakt. Amanda sluit de lessen af met een concert voor de ouders en een optreden met haar band.

Wat levert het op voor de leerkrachten?

Je hoopt dat het al bekend is bij leerkrachten, maar je laat weer zien hoe boeken de lessen kunnen ondersteunen, hoe boeken het vakoverstijgend werken kunnen bevorderen en hoe enthousiast leerlingen van boeken worden. Je merkt de leerkrachten de bibliotheek hierdoor weer makkelijker benaderen. Wat betreft de muzieklessen: de leerkrachten oefenen de liedjes met de kinderen en het is de bedoeling dat de leerkrachten het project zelf uitvoeren het schooljaar erop. Daar worden ze ook in gecoacht.

Waar loop je bij de uitvoering tegenaan?

Ach, de afstemming en planning heeft soms wat voeten in aarde, doordat niet iedereen fulltime werkt en duo-partners soms niets meekrijgen van de lessen. Maar met het project gaat het gewoon goed!