Blog

Praktijk in de hoofdrol – CMK2 Schagen /Triade

07 dec 2016 - Schagen

Cees Admiraal, projectleider, aan het woord:

De Kern

Het plan van Triade bestaat uit drie kernen waarbij we de schoolpraktijk in verschillende hoedanigheden centraal stellen. Allereerst willen we de deskundigheid van de leerkrachten op het gebied van de kunstdisciplines en erfgoed vergroten. Veel leerkrachten voelen zich door een gebrek aan kennis en vaardigheden in de verschillende disciplines vaak onzeker. Door zelf praktisch aan de slag te gaan onder leiding van inspirerende kunstdocenten, wordt de eigenvaardigheid vergroot en de drempel verlaagd om de kunstvakken met de leerlingen in praktijk te brengen.

Daarnaast is de samenwerking met de culturele omgeving een belangrijk aspect van dit plan. Elke school werkt een thema uit en gaat in gesprek met de kunstdocenten, kunstenaars en lokale verenigingen over hun rol in de lessen: wat kan de meerwaarde van de kunstenaar of vereniging zijn, hoe kunnen zij aansluiten bij het gekozen onderwerp en aan welke inhoud heeft de school behoefte. We verwachten dat praktijk van deze samenwerking voor leerlingen, leerkrachten en aanbieders een rijke ervaring zal opleveren.

Tot slot werken de deelnemende scholen aan een schoolcultuurplan waar de twee eerste kernen onderdeel van zijn. Het schoolcultuurplan heeft als doel het verbeteren van het cultuuronderwijs op de school en beoogt vanuit een visie samenhang te brengen in de activiteiten: waarom vinden we cultuur belangrijk voor onze leerlingen, hoe organiseren we dat en wat gaan we met de leerlingen doen?

Verschil met Reflectie in de hoofdrol

We kiezen er deze vier jaar voor om met een beperkt aantal scholen dit verdiepingstraject in te gaan. Hierdoor is meer tijd voor begeleiding en ondersteuning van de scholen en zullen de veranderingen in de praktijk duidelijker zichtbaar worden.

Doel

De school, het onderwijs, maakt deel uit van de samenleving. Kunst en cultuur op school biedt de leerlingen de mogelijkheid te reflecteren op de buitenwereld door deze binnen te halen, er naar te kijken, te luisteren, door te creëren, door er over te praten en na te denken. Met de drie kernen van ons plan hebben scholen over vier jaar het eigen cultuuronderwijs een stevige basis gegeven, met bewuste keuzes voor de inhoud en een helder beeld van de praktische uitwerking daarvan. De leerling staat centraal, de culturele omgeving heeft een vaste plek in het curriculum en de situatie van de school is richtinggevend.

Reflecteren op kunst in Schagen

26 jan 2015 - Schagen

Het Schager CMK-project ‘Reflectie in de Hoofdrol’ zorgt voor het ervaren van kunstproducten op de twintig deelnemende scholen, met helder omschreven lesmateriaal opgezet vanuit Cultuur in de Spiegel en trainingen voor leerkrachten. Vorig jaar stond de discipline beeldend centraal, dit jaar is dat drama. Lionne Pancras, leerkracht van groep 4/5 Sint Barbaraschool in Tuitjenhorn, vertelt over haar ervaringen.

Wat levert het CMK-project op voor jouw leerlingen?

Onze kinderen kwamen in contact met echte beeldende kunstwerken (2D en 3D), die ze van dichtbij mochten bekijken en soms voelen. Voor hen waren er kijkwijzers bij ontwikkeld. Er kwam ook een hele ochtend een kunstenaar in de groepen, die met de kinderen een voorwerp van thuis in gips ging afdrukken, naar aanleiding van het thema ‘Home Sweet Home’.

Dit jaar gingen ze naar de voorstelling ‘De Vliegende Gek’ van Unieke Zaken, over luchtvaartpionier Charles Lindbergh, die door mijn leerlingen ‘heel mooi bedacht’, ‘knap gemaakt’ en ‘heel grappig’ werd bevonden.

Wat levert het op voor jouzelf en je collega’s?

Het levert ons verdieping en tijd op. Triade doet al het voorwerk, ze regelen de kisten, de kunstenaars en de voorstellingen. Daar komen leerkrachten niet aan toe. En ze hebben de expertise, de keuze die ze maken is al jaren goed. Voor de leerkracht zit er hele goede achtergrondinfo bij de lessen. De lessen vorig jaar bij de kisten waren top, ik heb ze allemaal bewaard!

Bij de voorstelling ‘De Vliegende Gek’ van Unieke Zaken was ook een workshop voor leerkrachten, over wat je allemaal aansluitend kunt doen in de klas.

Waar loop je bij de uitvoering tegenaan?

Ik houd zelf erg van kunst en het komt meestal te weinig aan bod op school. Dus goed dat er nu meer aandacht aan wordt besteed! Ik had het wel fijn gevonden als ik zelf wat meer had kunnen meebepalen welke themakist ik mocht hebben en wat ik erbij aan lessen kon doen. Mijn idee was kunstbeschouwing en schilderen in de stijl van bijvoorbeeld Van Gogh. Maar bij het thema ‘Home Sweet Home’ paste meer techniek. Tegenover onze school werden huizen gebouwd, dat heb ik er toen bij betrokken.

Dit jaar bij de prachtige voorstelling van Unieke Zaken had ik graag dramales gehad, maar toen deed de kunstenaar in de klas een tekenles. Tekenen kan ik als leerkracht ook zelf geven, bij theater had de kunstenaar iets meer kunnen toevoegen. Nog een tip voor een volgende keer: Ouders die rijden naar het theater willen ook graag de voorstelling zien, dit kan nu helaas niet.

Marjo Berendsen- Plein C