Blog

Muziekles van de Harmonie in Langedijk

14 sep 2016 - Langedijk

Aan het woord is Alie Harink, secretaris van Harmonie Excelsior, een vereniging met ongeveer 50 leden in Noord-Scharwoude. Deze vereniging gaf in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit muziekles op een aantal Langedijkse scholen.

Wat is de toegevoegde waarde van jouw CMK-lessen voor de leerlingen?

Er wordt heel weinig aan muziek gedaan op de scholen, als ik er wel eens naar vraag tijdens de lessen van Hello ( dat is een project van 8 lessen georganiseerd door de buitenschoolse opvang, waar wij nu een vast onderdeel van zijn) dan zingen ze alleen met verjaardagen. Als wij muzieklessen komen geven dan zijn de kinderen  iedere keer weer erg enthousiast.

Wat levert het op voor de leerkrachten?

Het voordeel van de lessen op school is dat de leerkracht, als hij/zij muziek wil gaan doen met de leerlingen, een kant en klaar documentje in de kast heeft staan, voor iedere groep, die ze zo kunnen pakken en geven. Ze bellen naar de vereniging die er bij de school hoort en dan komen wij ook een les geven.

Waar loop je bij de uitvoering tegenaan?

Wat we gemerkt hebben is dat je niet te theoretisch moet worden en dat het meer tijd neemt dan er volgens het programma gegeven wordt. Kinderen willen vooral veel doen. Sommige dingen hebben we opnieuw geschreven.

Hoe is de voortgang na 2016? 

Er is voor iedere groep een programma dus kunnen de scholen ieder jaar andere lessen aanbieden, en dat gebeurt ook.

Samen in de culturele rugzak – de leerkracht aan zet

30 jun 2014 - Langedijk

Waar staan we?

De leerkracht in Langedijk werkt actief mee aan het project Samen in de culturele rugzak. Groepjes cultuurcoördinatoren bedachten zelf lessen over de koolvlet, het dialect, de beddenrace, de verkaveling en het duizend eilandenrijk. Dit als onderdeel van de leerlijn erfgoed die in het najaar 2014 voor alle scholen beschikbaar is. 

Wat gaat er goed?

Omdat de leerkracht zelf verantwoordelijk is geweest voor de inhoud van de lessen wordt het gebruik in de klas gewaarborgd. Vraag aan het onderwijs was: waar moeten de erfgoedlessen over gaan, welke onderwerpen moeten aan de orde komen en welke zijn geschikt voor welke groepen? Uit de veelheid ideeën en onderwerpen die door de leerkrachten werden voorgesteld, zijn een viertal hoofdthema’s bedacht: tradities, werk, leven en landschap. Voor elke groep is een les ontwikkeld bij deze vier thema’s. De programma’s zijn opgebouwd volgens een vast stramien van verkennen, onderzoeken en presenteren. Hierbij worden ook de culturele instellingen van Langedijk actief betrokken. Scholen brengen een bezoek, halen iemand de klas in of vragen materiaal op van bijvoorbeeld de Broekerveiling, Natuurmuseum Westflinge of museum ’t Regthuis.

Wat kan beter?

Als de leerlijn erfgoed af is, werken de leerkrachten van de 11 Langedijker scholen verder aan nog een leerlijn kunst (beeldend en theater) en een leerlijn muziek. Een moeilijk punt hierbij is de tijdsinvestering van de meesters en juffen. Het afgelopen jaar bleek het soms lastig om naast de drukke werkzaamheden op school, tijd vrij te maken voor het project Samen in de culturele rugzak. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt met de directies van de scholen en lijkt het erop dat er een goede balans is gevonden. Hopelijk lukt het ook om de twee andere leerlijnen met veel input vanuit het onderwijs vorm te geven, want daar ligt de kracht van het project in Langedijk!