Blog

Start doorgaande leerlijn Media-educatie in Hilversum

24 mrt 2016 - Hilversum

‘Hilversum Mediastad’ is een landelijk begrip. Daarom vormt Media een speerpunt van beleid bij de gemeente en de culturele instellingen. De leerlijn media-educatie is niet nieuw ontwikkeld in het CMK project, maar is geformeerd door afstemming, samenvoeging, kwaliteitsverbetering en vernieuwing van bestaande activiteiten. De leerlijn bestaat uit praktische content voor leerlingen, waarin wordt gewerkt aan verschillende aspecten van media-educatie:

  • Mediageschiedenis
  • Mediabewustzijn
  • Mediavaardigheid
  • Kunstzinnige mediatoepassingen
  • Media als beroepsprofiel

Visievorming en beleidsplanning is de start van de leerlijn. Alle deelnemende scholen spelen het Visiespel, op basis waarvan een analyse en advies gemaakt wordt voor de school. Vervolgens krijgen scholen een workshop om een Mediaplan voor de eigen school te formuleren.

Aan het woord is Yola Hopmans van Slim met Media, die met scholen het Visiespel speelt.

Wat is de toegevoegde waarde van jouw CMK-lessen voor de leerlingen?

We geven lessen voor leerlingen, trainingen voor leerkrachten en presentaties op ouderavonden. Daarna gaan scholen vaak weer over tot de orde van de dag. Dat vinden we jammer en we willen ze helpen om media een structurele plek in de school te geven. Daarom hebben we het Visiespel bedacht.

Voor de leerlingen is het indirect goed, als de school een plan ontwikkelt om met media op school aan de slag te gaan. Leerlingen nemen de media de klas in. Kleuters komen al swypend binnen, kunnen nauwelijks meer met een muis omgaan. Als een leerkracht kan laten zien de belevingswereld van leerlingen te kennen, heeft dat meerwaarde. Vraag ook aan leerlingen, waarom bijvoorbeeld Minecraft zo leuk is. Kinderen willen graag iets maken, samen dingen doen, andere werelden ontdekken.  Anderzijds moeten leerlingen leren, kritisch met media en bronnen om te gaan.

Wat levert het op voor de leerkrachten? En hoe schat je in, zal de voortgang zijn na 2016?

Als mediacoach help ik scholen handen en voeten te geven aan mediawijsheid. Het Visiespel is gebaseerd op de vier competenties van Mediawijzer.net: begrip, gebruik, communicatie en strategie. Het team ontdekt samen hoe ze deze competenties kunnen invullen, en waar ze als school naartoe willen. Allerlei dilemma’s en vragen komen aan de orde, bijvoorbeeld: Ga je in de WhatsApp groep van je leerlingen? Hoe ga je om met de privacy van leerlingen, of met digitaal pesten? Waar kijk je eigenlijk naar, hoe worden beelden gemanipuleerd?

Tijdens het spel ontstaat draagvlak voor media op school. En discussie over wat een doorlopende leerlijn media kan zijn en hoe je dat aan kunt pakken. Je kunt starten met een aantal lessen per jaar, het hoeft niet gelijk heel groot. Tip: bekijk het filmpje over het Visiespel op www.slimmetmedia.nl.

Waar loop je bij de uitvoering tegenaan?

We krijgen heel positieve reacties, zoals onlangs een evaluatie van een school in Hilversum: ‘Leerzaam’, ‘handig, origineel en creatief’, ‘meer inzicht en bewustzijn gekregen in wat er allemaal speelt bij mediawijsheid’.

Ik constateer wel, dat er op het gebied van kennis en competenties van leerkrachten nog veel te winnen is. We helpen leerkrachten ook met waar ze wat kunnen vinden, bijvoorbeeld tips over apps. Maar ik merk, dat ontwikkelingen op school veel tijd kosten.

Kennismaken met lokaal erfgoed in mediastad Hilversum

02 mrt 2015 - Hilversum

In Hilversum worden verschillende leerlijnen ontwikkeld in het kader van Cultuureducatie met kwaliteit. Eén daarvan is een leerlijn erfgoededucatie. De thema’s voor de verschillende klassen zijn uitgewerkt door de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht en Eemstreek. Plein C sprak met Judith van Thiel, leerkracht groep 7-8 van basisschool de Wilgetoren. Zij testte met haar klas het thema ‘Omroepen’.

Wat levert het CMK project op voor je leerlingen?

Het thema is voor de kinderen erg gaan leven. Er was veel herkenning, omdat het ging over hun directe omgeving: ‘Daar woon ik vlakbij’ of ‘Daar kom ik langs als ik naar voetbal ga’. Het viel mij op hoeveel van de informatie uit de introductie bij de kinderen bleef hangen.

Een onderdeel uit het project was een circuit met opdrachten, zoals onderzoek doen naar aanleiding van een plattegrond, en een collage maken. De leerlingen bereidden ook presentaties voor over verschillende oude omroepgebouwen.  De week erna, tijdens een fietstocht, stopten we steeds bij een gebouw en vertelden een paar kinderen er meer over. Bijvoorbeeld bij winkelcentrum Seinhorst; waar een plaquette eraan herinnert, dat hier de NSF, Nederlandse Seintoestellen Fabriek, stond.

Wat levert het op voor jezelf en je collega’s?

Het project was voor mijzelf ook erg leuk, omdat de kinderen zo enthousiast waren. Veel was voor mijzelf ook nieuw, omdat ik hier niet vandaan kom. De fietstocht ging voor een groot deel over het Mediapark en daar kom je toch niet zo gauw in je vrije tijd. De twee heren van het Fietsgilde, die als vrijwillige gidsen de fietstocht begeleidden, waren heel interactief. Ze vulden de presentaties van de kinderen aan en wisten hen te prikkelen met hun verhalen.

Waar loop je bij de uitvoering tegenaan?

Het project duurde twee weken, maar we hadden er wel drie weken mee kunnen doen! Voor de zes circuitopdrachten stond elk een half uur, maar dat was kort. De kinderen wilden bijvoorbeeld meer tijd om hun collage heel mooi te maken.

Een ander onderdeel, het interviewen van iemand die iets bij de media doet, viel in de praktijk tegen. Maar heel weinig kinderen in mijn groep konden viavia aan iemand komen die in een studio werkt. Ik heb dit teruggekoppeld aan de coördinator van de erfgoedleerlijn en besloten om dit onderdeel niet te doen. In de tijd daarvoor heb ik meer ruimte voor de circuitopdrachten kunnen creëren.