Blog

Cultuureducatie met Kwaliteit in gemeente Edam-Volendam 2017-2020

06 nov 2017 - Edam-Volendam

Tijdens de afgelopen CMK-periode 2013-2016 hebben Bibliotheek Waterland en Muziekschool Waterland met veel plezier samengewerkt met de scholen om zo de kwaliteit van het cultuuronderwijs te verhogen. Het accent lag daarbij vooral op de lessen van de vakdocenten in de groepen en op coaching van de leerkrachten.

Deze tweede periode CMK wordt vooral ingezet op het ontwikkelen en borgen van de visie op cultuureducatie bij scholen en op deskundigheidsbevordering (zowel van leerkrachten als cultuuraanbieders). Twee scholen gaan deelnemen aan het programma De Cultuurloper. Onder begeleiding van een coach van Plein C gaan deze scholen vanuit hun eigen visie en ambitie onderzoeken of het bestaande cultuurbeleid voldoet, waar het programma moet worden bijgesteld of waar leerkrachten behoefte aan hebben.
Vanzelfsprekend bouwen we ook voort op de opbrengsten uit de eerste periode. De eerder ontwikkelde vakoverstijgende lessen worden verder uitgewerkt en ook uitgevoerd op scholen die eerder nog niet deelnamen aan CMK. Dit kan gedaan worden door vakdocenten maar het accent ligt ook hier op deskundigheidsbevordering van de leerkrachten.

De deelnemende scholen hebben eerder aangegeven meer samen te willen werken met plaatselijke cultuuraanbieders. Binnen de gemeente zijn veel verenigingen, clubs en musea die ook een waardevolle bijdrage zouden kunnen leveren aan het cultuuronderwijs. Om scholen en cultuuraanbieders met elkaar in contact te brengen hebben wij daarom op 3 oktober jl. een inspirerende Netwerkbijeenkomst georganiseerd. Na een prikkelende presentatie van Astrid Poot (“maker, schrijver, tekenaar, spreker – over spelen, maken, ontdekken en creativiteit” ) gingen de aanwezige scholen en de vertegenwoordigers van de culturele instellingen met elkaar in gesprek. Deze speeddates hebben alle aanwezigen als inspirerend en waardevol ervaren en vormen een goede start voor de nieuwe periode CMK.

Ellen Otten
Bibliotheek Waterland

De focus op taal en muziek

27 okt 2014 - Edam-Volendam

Op de Piramide in Edam wordt sinds vorig jaar gewerkt aan taalontwikkeling door middel van muziek. Er worden 6 lessen gegeven in 6 weken door een muziekdocent die tot nu toe een programma gemaakt heeft voor groep 1/2 en groep 3/4. De komende jaren volgen de groepen 5/6 en 7/8. De bibliotheek Purmerend is projectleider. Leerkracht Mia Bouwes vertelt over haar ervaring van dit en vorig jaar.

Wat levert het CMK-project op voor jouw leerlingen?

Vorig jaar waren de lessen gebaseerd op het boek Gewoon gek van Inge en Dieter Schubert. Dit boek gaat over tegenstellingen. Amanda, de muziekdocent, heeft daar een lied bijgemaakt en aangeleerd bij de kinderen. Veel van onze leerlingen spreken nog slecht Nederlands als zij op school komen, met behulp van dit lied leerden ze woorden als hoog/laag, dik/dun en de bewegingen erbij. Ze leerden ritmes klappen, luisteren, zingen en een presentatie geven voor hun ouders waarbij ook muziekinstrumenten gebruikt werden.

Wat levert het op voor jouzelf en je collega’s?

Het werkt als een opfrisser. Wij geven als leerkracht zelf de muzieklessen en gelukkig heb ik affiniteit met muziek, dus ik doe dat graag. Ik gebruik dingen die ik geleerd heb op mijn eigen manier, zoals het maken van het geluid van de regen met allerlei stokjes ed. Verder hebben we een lesbrief gekregen en heeft Amanda de liedjes op cd gezet. De bibliotheek zorgde voor een krat met boeken over tegenstellingen. Binnenkort krijgen we nog een coachingsles van Amanda.

Waar loop je bij de uitvoering tegenaan?

Vorig jaar gebruikte Amanda een handpop bij het boek. Helaas hebben we het boek en de handpop niet op school, vooral de pop erbij sprak de kinderen erg aan. Maar daar moet een oplossing voor te vinden zijn, misschien een beetje schuiven in het budget?

*Nagekomen bericht van de bibliotheek: voor het boek en de handpop wordt gezorgd!

Marijke Schäuikes