Blog

Leerkracht aan zet – Cultuureducatie met Kwaliteit in Castricum

28 nov 2017 - Castricum

In gesprek met Wilma Bosland, projectleider van Toonbeeld in Castricum voor de tweede periode van Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) -Leerkracht aan Zet-.

Wat is het belangrijkste verschil in deze tweede CMK-periode met 2013-16?
In de periode 2013 2016 is hard gewerkt aan het opzetten van het cultuurnetwerk tussen scholen en Toonbeeld in Castricum. Daar hebben we nu zeker gemak van. De stuurgroep met diverse directieleden van de koepels en het ICC-netwerk staan als een huis en maken de contacten nu heel makkelijk en met korte lijntjes.

Wat merken de scholen daarvan?
Het huidige CMK-plan Leerkracht aan Zet werkt op meerdere niveaus. Binnen Toonbeeld doen we meer aan scholing en uitwisseling van kunstdocenten. Er gaan een aantal docenten de bijscholingsmodules van Plein C volgen en we organiseren regelmatige scholingsbijeenkomsten voor docenten die vanuit Toonbeeld projecten uitvoeren in het primair onderwijs. Doordat ik als intermediair betrokken ben in de Cultuurloper, en tevens (een aantal) schoolprojecten coördineer, merk ik dat we de projecten van Toonbeeld meer gericht kunnen aansturen naar de wensen van de scholen, ook al is dat nog zoeken.
Zo hebben wij op 2 scholen net het teamoverleg van de Cultuurloper achter de rug en zie ik als wens dat de leerkrachten toch wel meer zouden willen meenemen van de uitgevoerde projecten. In die zin merken de scholen dus vrij direct de resultaten van de Cultuurloper.
Het is nog de vraag hoe dat dan eruit gaat zien. De leerkrachten voelen ook wel dat ze niet dezelfde lessen kunnen geven als de dansdocent, maar hoe kunnen we dan de projecten zo organiseren dat de leerkrachten er het jaar erna wel mee door kunnen en dans in hun het eigen lesplan kunnen integreren.

Wat zijn de leukste dingen (activiteiten, reacties van scholen, gemeente o.i.d.) die je de afgelopen tijd hebt meegemaakt, of waar verheug je je op?

Het blijft voortdurend uitkijken of je wel op één lijn zit: ik denk zelf meer aan het uitbreiden van vaardigheden van docenten in diverse disciplines, maar de leerkrachten denken toch meer in kant en klare lessen of leerlijnen. Of dat dan de expertise van de vakdocent ten volle benut?
Wat ook nog zoeken is, is hoe ik deze inzichten in het Toonbeeldteam deel maar ik ga er vanuit dat de regelmatige scholingsbijeenkomsten daar een passend middel voor zijn.
Het voelt wel dat op deze manier de stukken meer in elkaar gaan grijpen!

De leerkracht aan zet in Castricum

13 dec 2016 - Castricum

In gesprek met Wilma Bosland, projectleider van De leerkracht aan zet, het CMK-project in Castricum.

Wat is de kern van jullie nieuwe plan?

Voor mij is de kern van het plan dat we in staat worden gesteld onder deskundige begeleiding van Plein C een stevige manier van samenwerking met scholen in Castricum te ontwikkelen. Ik heb gemerkt dat door de samenwerking met Plein C we tot een veel scherpere doelstelling komen en dat hopen we vast te houden.


Wat gaan jullie in de komende 4 jaar anders doen dan in de voorgaande periode?

Wat we anders gaan doen is eigenlijk al aan gang: Op dit moment gaan we bv. de gesprekken over de invulling van de combinatiefunctie-uren met de scholen al anders in. Niet wat hebben wij te bieden, maar wat zouden we samen kunnen doen, waar heeft de school, een bepaalde klas behoefte aan. Zo werken een aantal scholen in Castricum met IPC en zoeken ze ondersteuning bij de beeldende invulling van de verschillende thema’s. Voor één van die scholen hebben we nu een heel jaarprogramma met diverse docenten samengesteld waarbij de vraag vanuit de leerkrachten van de jaargroepen zelf werden geformuleerd. Dat zou een paar jaar geleden ondenkbaar zijn geweest en een hele verbetering. Om op deze manier te werken vraagt ook van Toonbeeld docenten een andere houding en deskundigheid. In het plan is ook ruimte ook daaraan te werken door middel van scholing van meer van onze vakdocenten richting cultuurdocent met een bredere kijk op hun vak en hun mogelijkheden in het onderwijs.

Wat willen jullie bereikt hebben in 2020, wanneer ben je tevreden?

Scholen waarmee we samenwerken, in ieder geval de scholen uit de CMK pilot, zijn in staat om inhoudelijk te formuleren wat ze van ons zouden willen. De docenten van Toonbeeld zijn in staat om in samenwerking met de scholen een cultuurproject uit te voeren en leerkrachten te inspireren zelf aan de slag te gaan met cultuur binnen het onderwijs. Verder wil ik ook werken aan een betere manier om de projecten te evalueren en te documenteren. Misschien een blog, misschien een afdeling op onze website, al dan niet open toegankelijk. Op dit moment hangen onze onderwijsactiviteiten op een paar docenten, die vaak ook onderling niet van elkaars activiteiten op de hoogte zijn. Dus ook binnen Toonbeeld werken aan uitwisseling en elkaar ondersteunen en inspireren.