Blog

ABC Cultuur in Beverwijk

21 nov 2016 - Beverwijk

“Wacht op mij”, roept Columbina terwijl ze over het perron rent. De jongens kijken verbaasd naar haar. “De reis naar opa is alleen voor jongens”, zegt Pierrot. Maar Columbina luistert niet en springt in de trein. “Mama zegt dat het mag.” “Mama begrijpt er ook niets van”, zegt Harlekijn. Pierrot schudt zijn hoofd. Dan klinkt het fluitje van de conducteur. De trein vertrekt. Met z’n drieën zwaaien ze naar hun ouders op het perron die steeds kleiner en kleiner worden, tot het stipjes zijn.

(Uit: Naar Opa, module beeldend groep 3-4. Teksten Stella van Lieshout en illustraties Tjarko van der Pol)

Kern 

Onze helden Harlekijn, Columbina en Pierrot hebben nog twee zulke avonturen te gaan en dan kunnen de basisscholen in Beverwijk een beroep doen op een mooie doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8 op het gebied van muziek, dans, theater en beeldend. De afgelopen periode van Cultuureducatie met Kwaliteit is het fundament gelegd voor ABC Cultuur. Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk heeft in coproductie met 2 pilotscholen en diverse culturele organisaties zoals Museum Kennemerland, KeK exposities, Beeldenpark Een Zee van Staal, Kennemer Theater en Bibliotheek IJmond Noord in totaal 16 samenhangende modules ontwikkeld: vier voor iedere discipline. De laatste 2 modules worden begin 2017 op de pilotscholen getest.

Doel 2020

Ondertussen maakt ABC Cultuur een ontwikkeling door naar meer dan een leerlijn alleen. De ambitie is om in 2020 uitgegroeid te zijn naar een lokale community in Beverwijk van scholen, culturele organisaties en enkele organisaties uit het sociale domein die gemeenschappelijk zorg draagt voor cultuureducatie aan kinderen uit Beverwijk en Wijk aan Zee. Daarbij haken vanzelfsprekend ook de vijf scholen in Beverwijk die gelden via de Muziekimpuls krijgen aan. Hiermee is het bereik opgelopen tot ruim de helft van alle basisscholen in Beverwijk. Natuurlijk heeft iedere speler zijn eigen visie of gezichtspunten en daaruit voortvloeiende doelstellingen. De snijpunten tussen deze visies en doelstellingen heeft geleid tot een gezamenlijke strategie waarin alle betrokkenen naar eigen vermogen en vanuit eigen expertise een steentje (of steen) bijdragen.

Speerpunten

De sleutelwoorden voor de komende periode om deze community te realiseren zijn (1) CONSOLIDEREN, (2) ONDERBOUWEN, (3) ENTHOUSIASMEREN, (4) FORMALISEREN EN (5) METSELEN. Dit betekent het CONSOLIDEREN en aanscherpen van de doorlopende leerlijn die in de vorige periode is ontworpen en die nog vers van de pers is; het begeleiden van het onderwijs bij het ONDERBOUWEN van hun algemene visie op onderwijs met een strategie cultuureducatie; het ENTHOUSIASMEREN en nieuwsgierig maken van scholen die nog niet deelnemen en samen de zoektocht ondernemen naar een passend curriculum; het FORMALISEREN van de infrastructuur rondom cultuureducatie om de vraag aan te kunnen en het METSELEN van nog betere samenhang tussen degenen die het curriculum als team uitvoeren. Dat wil zeggen zowel tussen de vakdocenten onderling als tussen de groepsleerkrachten en vakdocenten.

Ook de komende vier jaar zijn de avonturen van Harlekijn, Columbina en Pierrot en natuurlijk alle net zo nieuwsgierige en creatieve kinderen uit Beverwijk en Wijk aan Zee te volgen opwww.abccultuur.nl en https://www.facebook.com/ABCCultuur/. Wil je meer weten over ABC Cultuur neem dan contact op met Ninya de Wever ninyadewever@abccultuur.nl

ABC Cultuur in Beverwijk

03 nov 2015 - Beverwijk

Door Judith van Lierop, docent.

De modules Beeldend van ABC-Cultuur spelen sterk in op de kennis en verbeeldingskracht van de leerlingen. Zij krijgen opdrachten die je niet zomaar in een knutselboek vindt. Het zijn spannende en uitdagende opdrachten, waarbij vaak nog onbekende materialen en technieken voorbij komen. Daarbij moet je denken aan het maken van een onbewoond eiland met beeldhouwersschuim, papier-maché en zelfgemaakte verf of bijvoorbeeld grote sculpturen van restmaterialen.

De opdrachten worden veel uitgevoerd in groepsverband, maar sommige zijn individueel. Ze leren dus samen te werken, maar ook zelf keuzes te maken. Aan het einde van iedere module organiseren we een speciale afsluiter. Bij beeldend bedenken we een aantrekkelijke manier om resultaten te presenteren. Dit is voor de leerlingen fantastisch, want zij kunnen het werk vol trots aan iedereen laten zien!

Beeldende lessen zijn vaak een hele onderneming. Je hebt veel materialen nodig en schoon blijft het zeker niet. De leerkracht moet daar vaak nog even aan wennen, mede omdat één les ‘maar’ 45 minuten duurt. Dat is voor beeldend vrij kort, maar als je eenmaal weet hoe je dat het beste aanpakt, is het zeker de moeite waard. De projecten leveren prachtige resultaten op. Het geeft de leerkracht niet alleen meer beeldende kennis, maar ook meer vertrouwen in de uitvoering ervan. Hoe je bepaalde materialen gebruikt en welke technieken je kan toepassen komen in de modules veelvuldig aan bod en de leerkracht wordt daarbij actief betrokken. In samenspraak met de vakdocent werken zij de module door en dit gebeurt met veel plezier en voldoening.