ABC Cultuur in Beverwijk

21 nov 2016 - Beverwijk

“Wacht op mij”, roept Columbina terwijl ze over het perron rent. De jongens kijken verbaasd naar haar. “De reis naar opa is alleen voor jongens”, zegt Pierrot. Maar Columbina luistert niet en springt in de trein. “Mama zegt dat het mag.” “Mama begrijpt er ook niets van”, zegt Harlekijn. Pierrot schudt zijn hoofd. Dan klinkt het fluitje van de conducteur. De trein vertrekt. Met z’n drieën zwaaien ze naar hun ouders op het perron die steeds kleiner en kleiner worden, tot het stipjes zijn.

(Uit: Naar Opa, module beeldend groep 3-4. Teksten Stella van Lieshout en illustraties Tjarko van der Pol)

Kern 

Onze helden Harlekijn, Columbina en Pierrot hebben nog twee zulke avonturen te gaan en dan kunnen de basisscholen in Beverwijk een beroep doen op een mooie doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8 op het gebied van muziek, dans, theater en beeldend. De afgelopen periode van Cultuureducatie met Kwaliteit is het fundament gelegd voor ABC Cultuur. Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk heeft in coproductie met 2 pilotscholen en diverse culturele organisaties zoals Museum Kennemerland, KeK exposities, Beeldenpark Een Zee van Staal, Kennemer Theater en Bibliotheek IJmond Noord in totaal 16 samenhangende modules ontwikkeld: vier voor iedere discipline. De laatste 2 modules worden begin 2017 op de pilotscholen getest.

Doel 2020

Ondertussen maakt ABC Cultuur een ontwikkeling door naar meer dan een leerlijn alleen. De ambitie is om in 2020 uitgegroeid te zijn naar een lokale community in Beverwijk van scholen, culturele organisaties en enkele organisaties uit het sociale domein die gemeenschappelijk zorg draagt voor cultuureducatie aan kinderen uit Beverwijk en Wijk aan Zee. Daarbij haken vanzelfsprekend ook de vijf scholen in Beverwijk die gelden via de Muziekimpuls krijgen aan. Hiermee is het bereik opgelopen tot ruim de helft van alle basisscholen in Beverwijk. Natuurlijk heeft iedere speler zijn eigen visie of gezichtspunten en daaruit voortvloeiende doelstellingen. De snijpunten tussen deze visies en doelstellingen heeft geleid tot een gezamenlijke strategie waarin alle betrokkenen naar eigen vermogen en vanuit eigen expertise een steentje (of steen) bijdragen.

Speerpunten

De sleutelwoorden voor de komende periode om deze community te realiseren zijn (1) CONSOLIDEREN, (2) ONDERBOUWEN, (3) ENTHOUSIASMEREN, (4) FORMALISEREN EN (5) METSELEN. Dit betekent het CONSOLIDEREN en aanscherpen van de doorlopende leerlijn die in de vorige periode is ontworpen en die nog vers van de pers is; het begeleiden van het onderwijs bij het ONDERBOUWEN van hun algemene visie op onderwijs met een strategie cultuureducatie; het ENTHOUSIASMEREN en nieuwsgierig maken van scholen die nog niet deelnemen en samen de zoektocht ondernemen naar een passend curriculum; het FORMALISEREN van de infrastructuur rondom cultuureducatie om de vraag aan te kunnen en het METSELEN van nog betere samenhang tussen degenen die het curriculum als team uitvoeren. Dat wil zeggen zowel tussen de vakdocenten onderling als tussen de groepsleerkrachten en vakdocenten.

Ook de komende vier jaar zijn de avonturen van Harlekijn, Columbina en Pierrot en natuurlijk alle net zo nieuwsgierige en creatieve kinderen uit Beverwijk en Wijk aan Zee te volgen opwww.abccultuur.nl en https://www.facebook.com/ABCCultuur/. Wil je meer weten over ABC Cultuur neem dan contact op met Ninya de Wever ninyadewever@abccultuur.nl